top of page
De Slimme Stad

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over thought leadership.

De Slimme Stad

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie in het kader van de Leerhuis-serie een thematisch magazine maken, samen met dr. Stan Majoor van de HvA en drs. Lubbert Hakvoort als directeur van het PMB Leerhuis over het thema De Slimme Stad?”Toelichting

Het Projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Amsterdam (500 projectleiders, programmamanagers, projectdirecteuren en adviseurs) wil de kennis (ruimtelijk en sociaal) intern bundelen en delen.


PMB heeft kennisdelen hoog in het vaandel staan. Dat doet PMB o.a. met de Leerhuis-serie.


Zo organiseert het PMB Leerhuis jaarlijks een seminarreeks onder leiding van lector Grootstedelijke Vraagstukken HvA, dr. Stan Majoor. De opzet is dat in deze seminars de wetenschap PMB uitdaagt en PMB de wetenschap uitdaagt rondom een vooraf bepaald grootstedelijk vraagstuk. In dit geval het thema Smart City.


Wie in de media de discussie over de opkomst van smart cities volgt, krijgt vaak het beeld voorgeschoteld van een grote controlekamer, vol met monitors en schermen. Daarop worden allerhande processen in de stad op de minuut gevolgd: de doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen, de weersverwachting en waterstanden, meldingen aan politie en brandweer of samenscholingen van menigtes in de openbare ruimte.


Naast deze control room-visie staan twee minder bekende benaderingen: ‘Smart Citizens’ zet technologie in om burgers meer zeggenschap te geven, terwijl de ‘Creative City’ de stad beziet als living lab.


Alle drie de verschijningsvormen van de smart city bieden kansen om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren én roepen tegelijkertijd vragen op over hun doelmatigheid en legitimiteit.


Werkwijze

Sprekers worden voorafgaand aan het seminar geïnterviewd over het onderwerp. Dat helpt sprekers ook bij hun presentatie. Bij de ervaringsverhalen ligt de focus op de lessons learned: wat hebben PMB’ers hier in de praktijk aan?


Bij wijze van proloog geeft Stan Majoor zijn wetenschappelijke visie op het thema. Aan de hand van de ervaringsverhalen vat de directeur van het Leerhuis, drs. Lubbert Hakvoort, bij wijze van epiloog de lessons learned nog een keer samen.


Daar tussenin staan de meer beschouwende en de ervaringsverhalen met eveneens een focus op de lessons learned.


Resultaat

Aantrekkelijk magazine met zowel reflectie als veel praktijkvoorbeelden en de lessons learned.

Tags:

kennis delen, seminar, expert interviews, redactie, ghostwriting, eindredactie

bottom of page