top of page
Evaluatie Infrastructureel project

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over

thought leadership.

Evaluatie Infrastructureel project

Gemeente Amsterdam DIVV

Positioneren

Kennis delen

Evalueren

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een groot infrastructureel project -het doortrekken van tramlijn 16 naar de VU- evalueren op zijn relevante onderdelen als learning history voor alle betrokken diensten?”


Toelichting

Het doortrekken van lijn 16 naar de VU, de lijn die vanaf dat moment de VU-tram is gaan heten, was alleen al vanwege de omvang een complex en -vanwege alle verkeersstromen- kwetsbaar project. De tram kreeg hierdoor ook een halte onder het metrostation Amstelveenseweg van de Ringlijn (50).


Dit project onder leiding van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Amsterdam (DIVV) is binnen de tijd en binnen de projectbegroting gerealiseerd. Dat is in een dynamische stad als Amsterdam eerder een uitzondering dan een regel.


De vraag is dan terecht: wat kunnen we hiervan leren voor andere projecten?


Werkwijze

Natuurlijk willen projectmanagers graag meewerken aan de evaluatie van een project dat binnen de tijd en binnen de projectbegroting is gerealiseerd. Maar evalueren is geen kwestie van ‘ophalen’.


In een oriënterende gespreksronde hebben we eerst een inventarisatie gemaakt van de oorzaken waarom projecten in Amsterdam doorgaans budgetoverschrijdingen laten zien. Wat zijn daar precies de oorzaak-gevolg relaties van?


Lees ook: Het slot op de deur (een evaluatie van evaluaties).


Op deze specifieke punten hebben we vervolgens het VU-tram project geëvalueerd door vragen te stellen ná het antwoord op onze eerste vraag.


Van belang was dat ook de aannemer en de kabel- en leidingbedrijven aan de evaluatie wilden meewerken. Samenwerking met deze partijen is immers een van de kwetsbare onderdelen van werken in de openbare ruimte van Amsterdam.


Resultaat

Een realistische diepzeeduik in de infrastructurele projectwereld van Amsterdam. Hoeveel hangt bij zo’n project nu af van de persoonlijke kwaliteiten van een projectmanager? De lessen uit deze evaluatie werden binnen de diensten actief gedeeld door presentaties.

Tags:

evaluaties, workshops, interviews, learning history

bottom of page