top of page
Evaluatie ruimtelijk project

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over

thought leadership.

Evaluatie ruimtelijk project

Gemeente Amsterdam IBA

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie de reconstructie van de Stadhouderskade evalueren en ons wijzen op wat de oorzaken zijn geweest voor de overschrijding van de projectbegroting?”


Toelichting

Reconstructies van wegdelen zijn redelijk routinematige projecten, zij het dat daar nooit sprake van kan zijn in een dynamische binnenstad als de Amsterdamse.


Niettemin is het voor de Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) zaak om die projecten onder controle te hebben. Daarom wilden gemeentelijke partijen weten wat hier de oorzaak was van de overschrijding van de projectbegroting.


Werkwijze

Aan de hand van documentatie en een serie eerste interviews hebben we ons een beeld gevormd van het project en de mogelijk relevante oorzaak en gevolg verbanden in relatie tot de budgetoverschrijding.

Vervolgens hebben we in een tweede serie gesprekken ingezoomd op deze relaties.


Daarop is een reconstructie gemaakt in de vorm van een verhalende evaluatie op de relevante punten en patronen, met daarbij de reflecties van direct betrokkenen.


In een workshop zijn deze punten en patronen nader met elkaar besproken. Daarmee lag het verhaal en de oorzaken van de budgetoverschrijding voor alle betrokken partijen vast.


Resultaat

De oorzaak van een overschrijding van de projectbegroting bij ruimtelijke en infrastructurele projecten in Amsterdam is een complexe materie, waarbij je nooit te snel een conclusie mag trekken.


Lees ook: Het slot op de deur (een evaluatie van evaluaties).


Uiteindelijk bleken de oorzaken in dit project voor een aanzienlijk deel te liggen in het gegeven dat het project aanvankelijk als een klein project werd aanbesteed. Daar werd vanuit een van de diensten een junior projectmanager opgezet. Toen het project uitgroeide tot een aanzienlijk ingewikkelder project, zag de projectleider het als een ‘afgang’ als zij het project zou teruggeven. En vanuit de organisatie was er ook niemand geweest die hierop heeft ingegrepen.


Bij een andere dienst was een projectmanager aangesteld voor één dag in de week. Hij had er ook nog twee andere projecten naast. Toen dit project in omvang veel groter werd dan aanvankelijk beoogd, heeft deze projectmanager niet ‘gepiept’, maar is er ook niemand vanuit de organisatie geweest die daarop heeft ingegrepen.


Die twee omstandigheden hebben een fatale administratieve dynamiek aan het proces gegeven.

Tags:

evaluaties, interviews, workshops

bottom of page