top of page
Interne positionering strategie

Interne positionering strategie

NRG Value

Positioneren

Position paper

Vraag aan ons: “Kunnen jullie onze strategie vertalen in een corporate story?”


Toelichting

Een groep investeerders had 108 Esso tankstations overgenomen met de bedoeling om die te revitaliseren in een nieuwe formule.


NRG Value had een groep jonge, ambitieuze business-analisten en marketingmanagers om zich heen verzameld om de formule uit te werken.


De activiteiten misten een overtuigend verhaal naar investeerders (private equity), franchisenemers, medewerkers op tankstations en interne medewerkers. Dat is niet goed voor de waarde van een project.


Werkwijze

Het lastige aan zo’n vraag zit in het woordje “onze”. Want wat is precies “onze strategie”. Dat vraagt om een voorzichtige benadering, die er eigenlijk op neerkomt dat je alle spelers, inclusief de initiatiefnemers, meeneemt in een verhaal voor het project dat gaandeweg verschijnt.


Resultaat

Coherent verhaal waarin alle stakeholders vertegenwoordigd waren, met een focus op het belang van investeerders. Het venture-project werd twee jaar later met aanzienlijke winst voor de investeerders en initiatiefnemers doorverkocht.

Tags:

corporate story, workshops, interviews, communicatie advies

bottom of page