top of page
Learning history IJtram

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Learning history IJtram

Gemeente Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Als straks de IJtram door de minister officieel in gebruik wordt gesteld, willen we de minister een projectbeschrijving aanbieden in de vorm van een boek. Kunnen jullie dat verzorgen aan de hand van interviews met de sleutelspelers?” Toelichting

De aanleg van de IJ-tram kende een enorme ambitie, ook in vormgeving. De aanleg zelf kende een aantal sleutelmomenten die we nu eens niet met een puur technische insteek wilden aanvliegen, maar juist met een meer persoonlijke, zodat de sleutelmomenten bij de aanleg van de IJtram invoelbaar werden voor een breder publiek. Het moest gaan over dilemma’s, controverses, spanningen. Alleen: daarvoor was dan wel weer een goed inzicht in de techniek, de organisatie en het proces nodig.  


Werkwijze

Aan de hand van voorbereidend onderzoek hebben we het grote verhaal van de aanleg en de sleutelmomenten bepaald. 


Die momenten werden in hun context eerst voorgelegd aan de te interviewen personen, waarna we tot de definitieve vragen kwamen en het interview kon plaatsvinden. 


Resultaat

Op die manier werd het verhaal van de aanleg van de IJtram een ‘rijk’ verhaal met veel persoonlijke anekdotiek die liet zien hoe direct betrokkenen de aanleg van de IJtram nu echt hebben beleefd zonder het technische hoogstandje van de aanleg tekort te doen. 


Het boekje werd aangeboden aan toenmalig minister Karla Peijs.


Tags:

interviews, research, relatiegeschenk, schrijven, concept

bottom of page