top of page
Marktverkenning Ontwikkelingsalliantie

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Marktverkenning Ontwikkelingsalliantie

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: "Kunnen jullie ons helpen met het interviewen van opdrachtgevers en het 'vertalen' van deze interviews naar het doel van deze uitgave?"


Toelichting

Een groot bureau als Projectmanagementbureau (PMB) filtert graag de grote lijnen uit de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Dat deed het PMB met de uitgave ‘Krassen op de eeuwigheid’ over de ontwikkelingen in de jaren negentig en dat doet het in deze uitgave over de ontwikkelingen in het eerste decennium van het nieuwe millennium.


PMB wilde bij het 20-jarige bestaan relaties bedanken voor het vertrouwen dat die in het bureau stellen. PMB voerde al tien jaar marktverkenningen uit in Amsterdam waarin ze laten zien hoe projectmanagement zich ontwikkelt in de ruimtelijke sector van Amsterdam.


In deze uitgave belicht PMB de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Waren de jaren negentig vooral de gouden jaren van de visionaire planning (zie: ‘Krassen op de eeuwigheid’) het eerste decennium waren vooral de jaren van ‘werk in uitvoering’, de jaren waarin de palnnen uit de jaren negentig zijn gerealiseerd: de Zuidas, IJbrug, , ArenA-gebied, de OBA en de Zuidelijke IJ-oever. Van planning naar uitvoering, zo zou je de globale obtwikkeling kunnen samenvatten.


Doel

PMB positioneren als een metropool-regio, waarbij de keuzes over de ruimtelijke vraagstukken niet meer uitsluitend bij AMsterdam liggen, maar nauw samenhangen met wat er in Almere, Zaanstad en rond Schiphol/Haarlemmermeer gebeurt.


Werkwijze

Interviews met opdrachtegevrs van PMB: de stadsdelen en de Centrale Stad op het gebied van wonen en infrastructuur. Uiteraard werd er tijdens de interviews ook gesproken over de toekomstige ontwikkelingen.


Resultaat

Een panorama in cijfers, statistieken, grafieken en korte toelichtingen in de vorm van toetsen over de raakvlakken tussen de markt (opdrachtgevers), stedelijke ontwikkeling en de rol van het PMB.

Tags:

redactie, communicatie advies, eindredactie, research

bottom of page