top of page
Positionering Bestuursdienst

Positionering Bestuursdienst

Gemeente Amsterdam

Positioneren

Position paper

Vraag aan ons: “Kunnen jullie in heldere bewoordingen uitleggen wat de rol, functie en positie van de Bestuursdienst Amsterdam is in de bredere bestuurlijke en organisatorische context van de gemeente Amsterdam?”


Toelichting

De Directie Stedelijke Bestuursadvisering adviseert het College, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Daarnaast voert deze afdeling regie op urgente, complexe en afdelingsoverstijgende dossiers.


Zowel binnen de gemeentelijke organisatie zelf als extern (o.a. arbeidsmarktcommunicatie) had de Bestuursdienst behoefte aan een duidelijke positionering.


Werkwijze

Op basis van een globale synopsis hebben we achttien mensen binnen en buiten de afdeling geïnterviewd. De uitwerking van de interviews hebben we thematisch geclusterd. De patronen die uit deze clusters zichtbaar werden, hebben we samen met de afdeling in een brainstorm besproken.


Resultaat

Corporate brochure en een zelfbewuste club mensen met een goed verhaal over hun rol, functie en positie in de gemeentelijke organisatie.

Tags:

corporate brochure, interviews, schrijven, communicatie advies

bottom of page