top of page
Positionering Corporate Fincance

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Positionering Corporate Fincance

Boer & Croon Corporate Finance

Positioneren

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons als de financiële consultants van Boer & Croon in de pensioenwereld positioneren?”


Toelichting

Boer & Croon Corporate Finance zocht en vond een manier om onder de aandacht te komen van pensioenbestuurders door in samenspraak met de redactie van Pensioen, Bestuur & Management een katern (16 pagina’s) te claimen, mits de invulling daarvan relevant zou zijn voor pensioenbestuurders.


Werkwijze

Samen met de financiële experts van Boer & Croon hebben we een opzet gemaakt voor de inkleuring van het katern op basis van research en inventariserende interviews onder pensioenbestuurders.


Resultaat

Door een radicale perspectiefwissel van aanbod- naar vraaggericht, hebben we in een special actuele trends en thema’s weten te belichten door samen met de consultants pensioenbestuurders te bevragen op verrassende onderwerpen o.a. ook door buitenlands onderzoek in de beschouwingen te betrekken.

Tags:

interviews, redactie, eindredactie, workshops, research, productie en realisatie, communicatie advies

bottom of page