top of page
Positionering IDP

Positionering IDP

Gemeente Amsterdam

Positioneren

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons team helpen met het verhaal van het Integraal Dynamisch Parkeer Verwijssysteem voor een presentatie in de Gemeenteraad van Amsterdam en voor de media?”


Toelichting

Het Integraal Dynamisch Parkeer Verwijssysteem (IDP) is een digitale ’schil’ via matrixborden over de parkeermogelijkheden van Amsterdam om het aantal ‘zoekkilometers’ terug te brengen. Automobilisten worden via matrixborden verwezen naar beschikbare parkeerplaatsen.


Het is een wereld van afkortingen: van dynamisch verkeersmanagement (DVM), van verkeersregelinstallaties (VRI) en van toeritdoseerinstallaties (TDI).


Het team dat de ontwikkeling vanuit de gemeente had begeleid, was inhoudelijk sterk, maar had niet nagedacht over de presentatie van het systeem. En nu was daar de vraag vanuit de raad om het systeem te presenteren met de lokale pers erbij.


Werkwijze

Korte compacte trainingen waarin we het verhaal met de leden van het IDP-Team oefenden voor de camera en samen analyseerden. Net zo lang totdat het verhaal op een hele natuurlijke manier verteld kon worden.


Resultaat

Presentatie IDP in Rosarium Amsterdam, i.s.m. met de ANWB (Claudia Hartman), in het bijzijn van de wethouder en de leden van de Verkeerscommissie. Dankzij de aanwezigheid van de pers (o.a. Parool en AT5) mocht de introductie van het IDP zich verheugen in veel positieve aandacht in de pers.

Tags:

workshop, communicatie, publiciteit, free publicity, mediatraining, PR

bottom of page