top of page
Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een thematische bundel samenstellen aan de hand van expertinterviews en een zestal expertmeetings over een vooraf vastgesteld stedelijk thema, waarbij de focus ligt op de lessons learned?”


Toelichting

Projectmanagementbureau Amsterdam (PMB) is een grote en professionele gemeentelijke organisatie met meer dan 500 projectleiders, programmamanagers, projectdirecteuren en adviseurs uit de ruimtelijke en sociale sector.


PMB wil actief kennis delen. Daartoe organiseert de dienst jaarlijks expertmeetings onder leiding van lector Grootstedelijke Vraagstukken HvA, dr. Stan Majoor. De opzet is dat in deze meetings de wetenschap PMB uitdaagt en PMB de wetenschap uitdaagt rondom een vooraf bepaald grootstedelijk vraagstuk.


Werkwijze

Het verhaal van sprekers werd vóóraf in concept gemaakt aan de hand van een interview. Dat hielp de sprekers ook bij hun presentatie. Daaruit werden ook de lessons learned gedestilleerd: wat hebben PMB’ers hier in de praktijk aan?


Na afloop van de expertmeeting werden de sprekers nog even kort geïnterviewd over de interactie met de zaal en werd het verhaal soms op onderdelen nog nét wat aangescherpt.


Uit de twaalf interviews en de lessons learned werd door dr. Stan Majoor een overall verhaal gemaakt als inleiding op de thematiek en door drs. Lubbert Hakvoort een reflectie op de lessons learned. Daar tussenin werden de interviews opgenomen.


Resultaat

De serie heeft tien jaar lang invulling gegeven aan de ambitie van PMB Leerhuis om kennis te delen.


Wat helpt

Een duidelijk format voor de uitgave.

Tags:

interviews, ghostwriting, redactie, expert interviews, belevingsinterviews

bottom of page