top of page
Thematische congresbundels

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Thematische congresbundels

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: "Kunnen jullie congresbundels samenstellen op basis van expert-interviews, redactie en ghostwriting?"


Toelichting

Elk jaar organiseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een thematisch congres rondom een sociale verzekeringsthematiek met sprekers van formaat (politici en wetenschappers), verrassende onderzoeken en maatschappelijke inbreng.


Werkwijze

Meestal verschijnt een congresbundel na afloop van een congres. Dat heeft de SVB omgedraaid. 


Door de thematiek samen met de experts van de SVB in de aanloop naar het congres uit te diepen en de sprekers net vóór het congres op hun invalshoek te bevragen, kregen wij niet alleen een scherper beeld bij de thematiek, maar waren ook de sprekers in staat om hun invalshoek en conclusies aan te scherpen. 


Resultaat

Omdat de Sociale Verzekeringsbank ook altijd een bewindspersoon binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de hoogste beleidsambtenaar uitnodigde voor een bijdrage, liet de SVB als uitvoerder aan zijn directe opdrachtgever zien de ontwikkelingen op de voet te volgen. 


Omdat ook vertegenwoordigers van Sociale Partners om een bijdrage werd gevraagd, betrok de SVB alle relevante visies op de thematiek. 

Tags:

interviews, ghostwriting, redactie, expert interviews, speechwriting, productie en realisatie, congres, symposium

bottom of page