top of page
Tijdelijke projecten

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Tijdelijke projecten

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een tussentijdse evaluatie maken in de vorm van een thematisch magazine over het fenomeen ‘tijdelijke projecten’ in Amsterdam aan de hand van interviews en projectbeschrijvingen met de focus op ‘lessen uit de praktijk’, bedoeld voor de wethouder?”


Toelichting

Amsterdam staat vol met ruimtelijke interim-projecten. Van tijdelijke tuin tot strandtent. Van zomerfestival tot broedplaats. Dat gegeven lijkt aan te sluiten bij een bredere trend: zo’n 90 procent van alle nieuwe arbeidscontracten is tijdelijk.


Ook worden tegenwoordig heel veel tijdelijke huurcontracten afgesloten. Bijvoorbeeld omdat sloop of renovatie op komst is, of omdat het om studentenwoningen gaat. 


Tijdelijkheid is geen conjunctureel verschijnsel. Lange tijd dachten projectmanagers dat tijdelijke projecten tussenoplossingen waren in afwachting van de eeuwigheid. Maar een stad als Amsterdam verkeert permanent in een soort van tussentijd. We zullen echt anders moeten leren denken over wat er in de stad verandert en hoe die veranderingen zich vol- trekken.


Werkmethode

25 belevingsinterviews, inclusief beschrijving van het tijdelijke project.


Resultaat

Dit tijdschrift geeft aansprekende voorbeelden van tijdelijkheid in Amsterdam. Ze laten zien wat er bij voorlopig ruimtegebruik allemaal komt kijken. En dat is niet eens zoveel minder dan bij definitieve projecten. Dan dringt de vraag zich op: hoe kan je de tijdelijkheid het best organiseren? Je wilt ruimte maken voor het toeval, maar niet alles aan het toeval overlaten. 


Dus welke stappen doorloop je dan? Of hangt dat bij de tijdelijkheid teveel af van de specificaties van het project? Ongeacht het antwoord kunnen we van elkaar leren en inspelen op een trend die steeds mani- fester wordt: die van tijdelijk ruimtegebruik.

Tags:

projectbeschrijving, interviews, magazine, redactie, productie en realisatie

bottom of page