top of page
Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over thought leadership.

Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie in het kader van de Leerhuis-serie een thematisch magazine maken, samen met dr. Stan Majoor van de HvA en drs. Lubbert Hakvoort als directeur van het PMB Leerhuis over het thema gebiedsgericht werken in Amsterdam?”Toelichting

Projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Amsterdam (500 projectleiders, programmamanagers, projectdirecteuren en adviseurs) wil de kennis (ruimtelijk en sociaal) intern bundelen en delen.


PMB heeft kennisdelen hoog in het vaandel staan. Dat doet PMB o.a. met de Leerhuis-serie.


Zo organiseert het PMB Leerhuis jaarlijks een serie expertmeetings onder leiding van lector Grootstedelijke Vraagstukken HvA, dr. Stan Majoor. De opzet is dat in deze meetings de wetenschap PMB uitdaagt en PMB de wetenschap uitdaagt rondom een vooraf bepaald grootstedelijk vraagstuk.


In dit geval ging het om de praktijk van gebiedsgericht werken. Die benadering staat voor een filosofie en een methode om binnen een bepaald gebied naar problemen en kansen te kijken én te handelen.


Werkwijze

Sprekers worden voorafgaand aan de meeting geïnterviewd. Dat helpt sprekers ook bij hun presentatie. Bij de ervaringsverhalen ligt de focus op de lessons learned: wat hebben PMB’ers hier in de praktijk aan?


Bij wijze van proloog geeft Stan Majoor zijn wetenschappelijke visie op het thema. Aan de hand van de ervaringsverhalen vat de directeur van het Leerhuis, drs. Lubbert Hakvoort, bij wijze van epiloog de lessons learned nog een keer samen.


Daar tussenin staan de meer beschouwende en de ervaringsverhalen met eveneens een focus op de lessons learned. In dit geval over de ervaringen van gebiedsmanagers en professionals met de methode van gebiedsgericht werken.


Resultaat

Magazine met zowel reflectie als veel praktijkvoorbeelden en de lessons learned.

Tags:

lessons learned, interviews, kennis delen, schrijven, redactie, eindredactie, positioneren

bottom of page