Elke organisatie denkt over zichzelf na in de vorm van een inspirerend en deelbaar verhaal

Hoe maak je een corporate story of bedrijfsprofiel en wat kun je ermee? onze tien-stappen methodiek

Organisaties kunnen alleen groeien als ze zichzelf beter begrijpen. En ze begrijpen zichzelf beter als ze snappen in welke film ze zitten. Dat geldt zeker voor uitdagende fases als een veranderingstraject, een fusie, reorganisatie of grote overnamen. Wat zijn de gedeelde waarden? Hoe sluiten de ambities op de context aan? Weet iedereen waarvoor hij/zij 's ochtends het bed uit komt? Is er samenhang op de inhoud en samenspel op de uitvoering? Dat komt in een bedrijfsprofiel of corporate story.

Corporate story maken
Soms willen organisaties met een maatschappelijke functie hun rol voor burgers en media met een corporate story duidelijk voor het voetlicht brengen.
Corporate story maken
Een corporate story hoeft helemaal niet lang te zijn. Zolang het maar energie geeft en zolang je het verhaal in de praktijk maar blijft uitdragen.
Corporate story voor gemeente Amsterdam
Bij complexe organisaties wordt een corporate story soms puur intern gebruikt om samenhang te krijgen op de inhoud en samenspel op de uitvoering.
Corporate story maken
Een corporate story ka zich ook heel goed op een bepaalde doelgroep richten, zoals Natuurmonumenten doet bij deze uitgave voor basisscholen.
Corporate story maken
Een 100-jarig bestaan van een wereldwijd vermaard instituut als het Vredespaleis is altijd een AAA-aanleiding om een corporate story te maken in de vorm van een jubileumboek.

Voorbeeld van een bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel maken
Op de 'Over ons' - pagina is iedereen bezig om zijn eigen corporate story te bouwen.

Corporate story voor de TU Delft geeft een soort van dwarsdoorsnede met commentaar rondom de kernwaarde 'innovatief', het 'verlangen' om de wereld beter te maken en de moeite (studie en onderzoek) die je daarvoor moet doen.

Klassieke story in de vorm van een verhaal dat de geschiedenis vertelt van LEGO en daarmee de corporate values en principles laat zien. En hoe het bedrijf met tegenslag omgaat, maar laat ook de trotsmomenten zien. 

Corporate story als een historische ontwikkelingslijn, gevisualiseerd door de weg. Logisch: Walker. Nadruk op Schotse identiteit, beetje magie en familiewaarden. Duidelijk een jubileum-film, succesverhaal dat de kantelmomenten laat zien en prachtig wordt uitgevoerd.

Corporate story die de familietraditie en -waarden mooi laat zien: innovatie. Dichtbij, lange termijn, kwaliteit en duurzaamheid.

Elke organisatie denkt over zichzelf na in de vorm van een inspirerend en deelbaar verhaal. Medewerkers identificeren zich nu eenmaal minder met hun arbeidscontract dan met het verhaal van hun organisatie. En klanten hebben een verhaal nodig om het merk van een organisatie te beleven. Anders identificeren ze zich er ook niet mee. 

reputatie en corporate story

Bovendien is een sterke reputatie steeds meer afhankelijk van een sterk 'corporate character'. Onderzoekers wijzen daarbij op de rol van de media. De roep om transparantie, sociale media en de invloed van publieke media, opiniemakers en stakeholders maakt dan dat bedrijven en organisaties serieus moeten nadenken over hun identiteit. En dus over hun corporate story. Maar minstens zo belangrijk is de noodzaak van binnen uit: bij een fusie, reorganisatie, herstructurering, verandering of grote overname.  

WAT VERTELT EEN CORPORATE STORY of bedrijfsprofiel?

Een corporate story of bedrijfsprofiel verbindt missie met mensen, identiteit met imago, binnen met buiten en zo vandaag met morgen. Afhankelijk van de bedoeling vertelt een corporate story waarom een organisatie bestaat (en de missie is meer dan een statutaire bepaling), waar de organisatie vandaan komt (origin-story of corporate history), waar de organisatie in gelooft (kernwaarden), wat ze doet, voor wie ze dat doet, welke business principles ze omarmt, welke waarde ze toevoegt, hoe en waarin ze zich onderscheidt van andere aanbieders (onderscheidend vermogen) en waar ze naar toe op weg is (visie). Dat kan natuurlijk allemaal expliciet, maar de kunst is om dat verhalend te doen. Naast de trotsmomenten en de kantelmomenten verhaalt een corporate story ook over het verlangen en de tegenslag van de organisatie waarbij verlies wordt omgesmeed in overwinning. Hou het journalistieke motto voor handen: de beste verhalen zijn waar.

DOEL VAN DE CORPORATE STORY of bedrijfsprofiel

Een organisatie is een doel-entiteit: een gemeenschappelijk streven naar een gezamenlijk doel. Dat gemeenschappelijk streven is niet altijd even vanzelfsprekend: lijn en staf, business-units, regionale kantoren, bloedgroepen, hiërarchie, taakverdeling en functiespecialisatie maken dat het gezamenlijke doel niet altijd overal even leidend is: waar zijn we van? Wat doen we hier? En waarom eigenlijk?

tiEN-STAPPEN-METHODIEK VOOR EEN CORPORATE STORY of bedrijfsprofiel

Er is een verschil tussen een bedrijfsprofiel en een corporate story. Een bedrijfsprofiel schrijf je, een corporate story bouw je op. Dat begint met organiseren en in kaart brengen waar de cultuur-dragende elementen van de organisatie te vinden zijn (archief, personen, rituelen). Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een van de wegen zoals wij die bewandelen is de volgende:

 

  1. Projectteam: stel een gevarieerd projectteam samen. Denk aan mensen van HR, communicatie en mensen uit de lijn. 
  2. Startdocument: stel een startdocument op: wat is de aanleiding voor een corporate story? Wat is de bedoeling van de corporate story? Welke ideeën leven er bij de leiding van de organisatie? Wat heeft die ermee voor ogen? Wat wil HR ermee bereiken? En communicatie? 
  3. Strategie: breng de organisatiestrategie in kaart. Niet in abstracte woorden, maar in termen van verlangen, hoop en verwachting. Waar precies ligt de uitdaging? Wie of wat zijn je helpers? Waar zit de pijn? Waar zit het verlangen? Bedenk dat een joechei-verhaal weinig met storytelling te maken heeft. Storytelling gaat over het overwinnen van tegenslag. Dat maakt de hoofdpersoon tot held.  
  4. Identiteit: hoe ziet de organisatie zichzelf? Is er eerder ooit een cultuuronderzoek gedaan? Een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid? Soms zijn aanvullende kwalitatieve interviews nodig. Kijk ook waar cultuur-dragende elementen te vinden zijn: archief, rituelen.
  5. Imago: hoe zien klanten, leveranciers, investeerders, relaties de organisatie? Is er al eerder een imago-onderzoek gedaan? Soms zijn kwalitatieve interviews nodig. 
  6. Kernwaarde: start nu een zoektocht naar de kernwaarde. Die is belangrijk omdat je die als kapstok kunt gebruiken voor je corporate story. Kijk eens naar de corporate story van de Maartenskliniek.
  7. Eerste opzet: een schrijver maakt nu de eerste opzet voor de corporate story. 
  8. Feedback: in een inspiratiesessie met leidinggevenden, HR-professionals, communicatieprofessionals en een aantal mensen uit de lijn bespreken we deze schets en passen die op onderdelen aan. Zo ontstaat een verhaal dat intern gedragen wordt en op een geloofwaardige, herkenbare, betekenisvolle en richtinggevende manier naar buiten toe uitgedragen kan worden. 
  9. Implementatie: de corporate story is het verhaal van de hele organisatie. Dat verhaal wil je met een big happening aan de organisatie 'teruggeven'.
  10. Doorvertellen: maar waar het uiteindelijk om gaat is dat de bedoeling van de corporate story en de waarden die erin verankerd liggen, tot leven komt. Dat doe je onder andere door verhalen rondom de corporate story te blijven verzamelen en te blijven vertellen. Eigenlijk zit de waarde van een corporate story veel meer juist dáárin.

Feitelijk volgt dit stappenplan de stappen om tot een communicatieplan te komen. Zie: Hoe maak je een communicatieplan?

WAT LEVERT EEN CORPORATE STORY OP?

Een corporate story geeft samenhang op de inhoud en samenspel op de uitvoering. Het is een inspiratiebron voor zowel de interne als de externe communicatie. Voor de herkenbaarheid naar buiten toe en voor het wij-gevoel naar binnen toe. Dus je zou met de corporate story zelf niet eens naar buiten of naar binnen hoeven gaan. Je kunt dat verhaal gewoon gebruiken als inspiratiebron voor de verhalen die je intern of extern gaat vertellen. Op die manier werk je met een corporate story. 

Wat levert een corporate story nog meer op?

Het eigen verhaal geeft zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfrespect en dat is een voorwaarde voor elke organisatie om zich zelfbewust te presenteren en deel te nemen aan het maatschappelijk c.q. economisch verkeer. Een corporate story maakt de cultuur in een organisatie expliciet en de kernwaarden inclusief merkwaarden en gedragswaarden duidelijk. Missie, visie en strategie krijgen een plek. Op die manier ontwikkelt het leiderschap het zelf-organiserend vermogen in hun organisatie. Medewerkers plooien zich als het ware om het organisatiedoel heen. En dat gaan klanten/burgers merken.


Voor iedere vraag ontwikkelen wij een praktisch en inspirerend traject. Wil je een gratis en vrijblijvend adviesgesprek over je corporate story?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.