Storytelling | DE TOEPASSINGEN

De kracht van storytelling is dat er door verhalen een samenhang ontstaat tussen op zichzelf losstaande gebeurtenissen. Dit wordt ook wel 'connecting the dots' genoemd. Dat geldt ook voor zoiets als de strategie. Verhalen overstijgen de realiteit. Ze brengen samenhang op de inhoud en samenspel op de uitvoering. Verhalen maken dat medewerkers of klanten (complexe) informatie begrijpen, onthouden en er een zodanig emotionele band ontstaat dat klanten of medewerkers in actie komen.

Geloofwaardige en authentieke verhalen zijn steeds belangrijker in dit informatietijdperk, in deze mediacratie en kenniseconomie. Hoe kun je iemand raken, overtuigen, inspireren of interesseren? Dat is een communicatievraag waar de techniek van storytelling het antwoord op heeft. Als ervaren spreker en schrijver pas je - als het goed is - de principes van storytelling automatisch toe. Ook als je het niet zo noemt. En die principes werken. Dat is wetenschappelijk bewezen

 

Maar de methodiek van storytelling is ook de meest krachtige vorm van communicatie bij organisatieontwikkeling, veranderingverbetering en bij het proces hoe je Van Woorden naar Waarden komt. Door met storytelling te werken, baseren organisaties hun interventies op de hele werkelijkheid en op de echte werkelijkheid. En door eigenaarschap te verlenen, kweekt het leiderschap intrinsieke motivatie bij alle mogelijke (veranderings)processen in de organisatie. 

Juist ook om samenhang op de inhoud en samenspel op de uitvoering terug te krijgen. Dat is namelijk vaak een kwestie van iedereen in het verhaal te betrekken. En organisaties die zichzelf begrijpen, zijn gelukkiger en groeien sneller. Ze 'weten' in welke richting ze zich dienen te ontwikkelen en die richting is niet het gevolg van pogingen in de boardroom om de toekomst te voorspellen en onder controle te krijgen, maar eerder een alsmaar voortgaand gesprek waarbij alle leden van de organisatie uitgenodigd worden om mee te praten over de vraag hoe de toekomst van de organisatie eruit moet gaan zien.  

negen praktische toepassingen

Storytelling is de meest krachtige vorm van communicatie en kent een wetenschappelijke onderbouwing. Het is een manier om mensen te raken en te inspireren. Om abstracte zaken als strategie, visie, waarden, cultuur en verandering voor de hele organisatie begrijpelijk te maken en zo iedereen in het verhaal te betrekken. Een manier ook om te communiceren vanuit je kern. Hieronder geven we negen praktische toepassingen van storytelling waar wij ervaring mee hebben opgedaan.

1. productstory

Elk product verdient een goed verhaal. Met name high awareness producten, maar eigenlijk geldt dat voor elk product. Zit er dan een verhaal in elk product? Zeker! Ook in spaanplaat en spijkers zit een verhaal, net als in HR Advies of Managed Print Services. De kern ervan heet 'waarde' en de kunst is om die te zien vanuit het oogpunt van de klant of burger. Door zo'n verhaal onthouden mensen de naam van het product en het product zelf veel beter. Lees hier meer over customer loyalty en de product story.

2. corporate story, bedrijfsprofiel of jubileumboek

Communicatie betekent letterlijk delen. En wat kun je nou beter delen dan verhalen? Niet alleen extern, maar vooral ook intern. Want door het delen van verhalen, deel je ook een toekomst en het gevoel van lotsverbondenheid en onderlinge samenhang. Zo'n verhaal is de corporate story. Elke organisatie heeft er een. Of op zijn minst een bedrijfsprofiel. Dat kan ook een bedrijfsgeschiedenis zijn in de vorm van een jubileumboek. Het gaat om een verhaal dat het karakter, de ziel of de 'personality' weerspiegelt. Een corporate story zet onderdelen als missie, visie, strategie, historie, trotsmomenten en uitdagingen in één verhalend verband. Eigenlijk heel logisch, want medewerkers identificeren zich minder met hun arbeidscontract dan met het verhaal van hun organisatie. En klanten hebben een verhaal nodig om het merk van een organisatie te beleven. Anders identificeren ze zich er ook niet mee. Lees hier meer over de corporate story

3. kernwaarden en storytelling

Voor de cultuur en identiteit van een organisatie zijn kernwaarden van belang omdat juist die praktische betekenis hebben voor het gedrag. Alleen heeft het 'afkondigen' van kernwaarden als normen op zichzelf niet heel veel zin. Je zult moeten laten zien wat waarden in de praktijk in alle lagen en hoeken van de organisatie betekenen. In kwalitatieve interviews halen wij authentieke belevingsverhalen, zingevingsverhalen en ervaringsverhalen rondom kernwaarden op en laten management en medewerkers daarop reflecteren in workshops, waarbij we gezamenlijk tot een krachtig verhalen-web rondom de kernwaarden komen. Die verhalen vormen de inspiratiebasis voor de communicatie. Op basis van deze archetypische verhalen komen kernwaarden tot leven en beïnvloeden kernwaarden via de interne communicatie ook daadwerkelijk het gedrag. 

4. Leiderschap en storytelling

Uiteraard is leiderschap nauw met cultuur en communicatie en dus met verhalen verbonden. Leiders moeten inspireren, de 'Leitkultur' uitdragen en in woord en gebaar de kernwaarden uitdragen. Op alle niveaus in de organisatie. Wij helpen het leiderschap door op zoek te gaan naar de woorden en de verhalen die ze nodig hebben om eigenaarschap en identificatie te delen. Dat begint met het verwoorden van centrale thema's als strategie, visie, missie, identiteit, cultuur en kernwaarden. Lees hier meer over leiderschap en storytelling.

5. Untold stories en storytelling

Maar organisaties vertellen ook een heleboel verhalen niet. Deze ‘untold stories‘ worden wel omschreven als 'het gat in een donut, die de donut een donut maakt en geen oliebol'. Daarmee ziet het leiderschap maar een deel van de werkelijkheid, namelijk alleen het formele, officiële deel. Dat andere deel echter kan voor alles wat een directie of raad van bestuur wil, werken als een zwart gat. Zolang je deze 'zwarte materie' niet adresseert, zul je ook met je beleid niet heel ver komen. Wij halen die verhalen boven water. Anoniem uiteraard. Wij zijn gewend om dat te doen en luisteren als een externe partij met uw oren naar deze verhalen. Vervolgens brengen we die verhalen bij elkaar en analyseren we ze in een workshop. Zo ontwikkelt het leiderschap een 360 graden beeld van de interne werkelijkheid, een beeld dat ook nog eens is gebaseerd op authentieke verhalen. 

6. Verandering en storytelling

Storytelling en verandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Joseph Campbell, de grondlegger van wat tegenwoordig storytelling heet, zei het zo: 'Voor het leven dat ons wacht, moeten we bereid zijn alles los te laten.'  Het wezenskenmerk van een verhaal is transformatie. De hoofdpersoon is aan het eind van een verhaal niet meer dezelfde als hij was aan het begin van dat verhaal. En wat dan als de hoofdpersoon een bedrijf is? Of een afdeling? Of een team? Of een individuele werknemer? Welke transformatie maakt die dan door? Welke reis legt die dan af? Wie zijn dan je helpers? Wie of wat zijn je tegenstrever? Waar ligt de uitdaging? Wat valt er te winnen?

 

Door te kiezen voor storytelling als communicatievorm bij verandering, vergroot je de kans op succes door het eigenaarschap van het verandergoed op alle plekken in de organisatie te leggen. Op die manier betrek je iedereen in het verhaal en kweek je intrinsieke motivatie.

Wij beluisteren, verzamelen, analyseren en delen  belevingsverhalen, zingevingsverhalen en ervaringsverhalen van medewerkers, managers, leiders en professionals op specifieke elementen die bij de verandering een rol spelen, zoals cultuur, leiderschap, uitvoeringskwaliteit, kernwaarden en het verhaal van de verandering zelf. Hier lees je meer over communicatie bij verandering

7. verhalend evalueren

Met name in professionele organisaties waar steeds dezelfde soort projecten of programma's lopen in min of meer dezelfde samenstelling, is de evaluatie een krachtig instrument voor verdere kwaliteitsverbetering. Wij werken met twee varianten. Lees meer over verhalend evalueren

8. klantverhalen en storytelling

Organisaties hebben de mond vol van klantgericht werken, de klant centraal, klantgestuurd, klantgefocused en klantgeblablabla. Maar ga gewoon eens aan de slag met levensechte ervaringsverhalen van klanten. Want klanten laten zich steeds vaker door klanten leiden bij hun aankooporiëntatie. Op basis van klantverhalen verhogen hotelketens, restaurants en persoonlijke dienstverleners hun omzet. Ook in de B2B sector. Door dat soort verhalen maken medewerkers de ervaring van klanten als het ware zelf mee. Breng ook eens de customer journey in kaart en haal de klant letterlijk in huis. Laat een serie levensechte klantprofielen (persona's) opstellen en hang die in posterformaat op alle plekken waar medewerkers met klanten te maken hebben. Dan onthouden ze voor wie ze het doen. Meer lezen over klantverhalen?

professioneel profiel of geschreven zelfportret

Professioneel profiel of geschreven zelfportret

9. personal branding en expertise marketing

Het belangrijkste wat je verkoopt ben je zelf. Succes staat of valt met de manier waarop je jezelf verkoopt. Laat nooit een ander definiëren wie jij bent. Bijvoorbeeld bij offertes, in (elevator) pitches, op je website of social media, bij presentaties of tijdens het netwerken. Kwestie van 'personal branding' en expertise marketing. Dan is het wel zo prettig als je een goed verhaal hebt dat bij potentiële opdrachtgevers blijft hangen. Maar minstens zo belangrijk: een geschreven zelfportret geeft zelfinzicht, eigenwaarde en professionele trots. Het maakt dat je jezelf krachtig kunt presenteren. Meer weten over personal branding en experise marketing

Wilt u updates ontvangen, op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen/inzichten of heeft u een concrete vraag? Laat van u horen en u hoort weer van ons. Uiteraard specifiek op dit thema en verder niet.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

De wetenschappelijke kant van storytelling 1
De wetenschappelijke kant van storytelling 1
De wetenschappelijke kant van storytelling 2
De wetenschappelijke kant van storytelling 2