botsing tussen kwaliteit en kosten

De ontwikkeling in de auto-industrie is fenomenaal. Het schadeherstel blijft daar bij achter. Hoe zeker is het dan, met alle nieuwe Advanced Driving Assistance Systems, dat verzekerde straks veilig de weg weer op kan? Daar hebben we voor de intermediair van schadeverzekeraars een paper over gemaakt samen met Schadegarant.

Onvakkundig herstelde auto’s zijn een gevaar op de weg. Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwste modellen die voorzien zijn van de meest geavanceerde systemen en materialen met nieuwe verbindingstechnieken. De technologische ontwikkelingen in de auto-industrie gaan razendsnel. Is elk schadeherstelbedrijf, nu en in de toekomst, in staat om dit soort complexe auto’s veilig en betaalbaar te herstellen?

 

De schadeherstelbranche is volop in beweging om een nieuwe balans te vinden tussen kwaliteit en kosten. In de position paper ‘Botsing tussen kwaliteit en kosten’ belichten wij deze ontwikkeling en de positie van Schadegarant hierin.  

 

Position paper 'Botsing tussen kwaliteit en kosten'

onze rol

Onze rol was het opzetten van de position paper, het samen met Schadegarant redigeren van deze paper, het vormgeven van de paper voor drukwerk en online-toepassing en het communicatieadvies, waaronder het advies voor publiciteit. 

resultaat

Het resultaat is dat de branchenorm voor schadeherstel is aangepast en dat het bewustzijn onder schadeherstelbedrijven en brancheorganisaties door deze paper enorm is toegenomen. En dat is precies waar het ons om gaat: de position paper is een middel om iets te veranderen in de werkelijkheid. Hoe beter de position paper, hoe meer kans je maakt dat de toekomst jouw kant op roeit.