Tijdelijk Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam maakten wij een speciale gelegenheidsuitgave over de mogelijkheden en onmogelijkheden van tijdelijke projecten in Amsterdam. We verzorgden voor de gemeente de conceptontwikkeling, de vormgeving, de interviews en voerden de redactie.

Op allerlei plekken in de gemeente Amsterdam zit expertise en ervaring bij het opzetten van tijdelijke projecten. Zowel aan de gemeentekant als aan de particuliere kant. Het Project Managementbureau (PMB) wil lessen trekken uit een verzameling van twintig tijdelijke projecten: wat werkt wel, wat werkt niet, waarom en wat moet er dan veranderen? Door het bij elkaar brengen van alle opgedane kennis en ervaring ontstaat er een beter inzicht in de ins en outs bij tijdelijke projecten in Amsterdam. Ook in de cockpit, het college van B&W.

 

geschikt format voor een magazine

Het PMB vroeg ons om een geschikt format en om de projecten te beschrijven of te herschrijven.  We hebben vanwege het onderwerp Tijdelijkheid gekozen voor een tijdschrift-uitvoering op VN formaat. In de uitgave worden de projecten beschreven en geven experts in de sociale en ruimtelijke sector hun visie op tijdelijke projecten. We begonnen met een overzicht en eindigen met de belangrijkste lessen. De uitgave is onder 1000 collega's binnen en buiten de gemeente verspreid en heeft substantieel bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van tijdelijke projecten in Amsterdam. Met name ook op het punt van beleid.  

vormgeving, interviews, redactie

Wij verzorgden voor Amsterdam de vormgeving inclusief de conceptontwikkeling, de interviews, voerden de redactie en het projectmanagement. 

 

 

Download hier de hele publicatie Tijdelijk Amsterdam.