Position paper duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij iedereen op de agenda. Maar dat is nog wat anders dan een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak. Voor Schadegarant & Glasgarant schetsen we in deze paper een breed overzicht van de stand van zaken als het gaat om het duurzaam verzekeren en herstellen van autoschades. Vervolgens geven we richtingen voor nóg duurzamer schadeherstel door afstemming tussen schadeherstelbedrijven en verzekeraars. Door verzekeraars en schadeherstelbedrijven gezamenlijk te laten optrekken bereiken partijen meer dan binnen één branche alleen.   

 

 

 

 

 

Onze doelstelling is niet om een mooie position paper te maken, maar om het doel te bereiken dat onze opdrachtgever voor ogen staat. En ja, daar is een mooie position paper soms een voorwaarde voor.