zicht op zekerheid

position paper

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Elk jaar organiseert de Sociale Verzekeringsbank een thematisch congres met sprekers van formaat, verrassende onderzoeken en maatschappelijke inbreng.

 

Als uitvoeringsinstantie bepaalt de Sociale Verzekeringsbank haar positie in de actuele discussie. Wij maken deze position papers sinds 2009. Dat doen we aan de hand van een serie interne en externe interviews vooraf, het verslag van het congres zelf en een aantal aanvullende interviews. 

 

Met een aanbiedingsbrief en voorzien van gefundeerde conclusies een aanbevelingen gaat de position paper naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.