· 

Workshop 'Communicatie bij Verandering'

Veranderen is communiceren. En succesvol veranderen is succesvol communiceren. In de workshop zie je hoe een andere manier van communiceren een verandering rugwind geeft in plaats van zijwind. Dat bespaart niet alleen een hoop frustratie, maar scheelt ook tijd en geld en dát levert weer concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel op.

Na deze workshop hoef je gegarandeerd achteraf nooit meer te zeggen:

 

we hadden het ook beter moeten communiceren. 

Voor de reis van A naar B kun je mensen maar één uitnodigen. Die kans wil je optimaal benutten. En dus bereid je de reis goed voor. Je sondeert het sentiment en het gevoel van urgentie om op reis te gaan. En je toetst het doel: ziet iedereen dat zitten? Waarom niet naar K, P of Q? Wat je niet wilt is discussie onderweg over de richting, het tempo of het doel. Zo’n reisplan is de position paper; een goed onderbouwd plan waarin het waarom van de reis uit de doeken wordt gedaan, de kernboodschappen per doelgroep en de fasering van de communicatie. Inclusief een inspirerend narratief dat de basis legt voor een effectieve communicatie van de verandering, vernieuwing of verbetering. En de communicatie zelf gaat over de reis, over de mijlpalen die je bereikt en wat je onderweg allemaal ziet. 

communicatie bij verandering, vernieuwing of verbetering


Zeven op de tien veranderingstrajecten leveren niet op wat ervan werd verwacht. Meestal hoor je dat pas achteraf, als er gezegd wordt: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.' Dat communicatie een kritische succesfactor is bij verandering, is inmiddels wel ingedaald en dan gaat het dus toch nog in zeven van de tien trajecten mis. Maar communicatie kan ook een katalysator zijn van de verandering, al zijn organisaties zich daar veel minder bewust van. Dat zit aan de up-side en levert concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel op. Alleen wordt die kans nauwelijks benut. Deze workshop is bedoeld voor organisaties die zich voorbereiden op een voorgenomen verandering en dat strategische voordeel willen incasseren. 

verhalend veranderen


Een essayistische vorm van communicatie op basis van een position paper is effectiever dan de instrumentele variant. De voordelen: een position paper maakt concreet wat abstract is, maakt persoonlijk wat anoniem is, laat samenhang en beweging zien in plaats van op zichzelf staande feiten of momentopnamen en geeft betekenis in plaats van informatie. Met name de beweging en de betekenis doen er in dit verband toe. Zo betrek je mensen. En betrokken medewerkers tonen meer commitment om een verandering door te voeren dan medewerkers die niet betrokken zijn.  

speciale aandacht


Workshop 'Communicatie bij Verandering'
Succesvol veranderen is succesvol communiceren

In de workshop laat ik zien wat het belang is van een position paper voor de verandering en wat het verschil is tussen instrumentele communicatie en verhalende communicatie. Geen position paper en een instrumentele vorm communicatie zijn er debet aan dat veel verandertrajecten mislukken. Daar trap je na deze workshop niet meer in. De workshop wordt geprogrammeerd rondom het eigen veranderingsvraagstuk zodat je de inzichten die je opdoet meteen in de praktijk kunt toepassen.

 

Tijdens de workshop daag ik deelnemers uit tot actieve gedachtevorming en -uitwisseling rondom het thema communicatie bij verandering. De workshop leidt tot een aanzienlijke versnelling en verbetering van het veranderingsproces wat ook weer voordelen heeft bij een volgende verandering: Yes we can!

wat komt er in de workshop aan de orde?


Workshop storytelling
Workshop Communicatie bij Verandering voor ABN Amro in De Efteling

 

 • Hoe maak je een position paper voor de verandering?
 • Hoe betrek je medewerkers bij het proces?
 • Omgaan met weerstand en onzekerheid;
 • Het positioneren van de verandering in de lopende organisatie;
 • Hoe kom je tot een kern-narratief voor een veranderingsproces?
 • Het faseren van de communicatie rondom de verandering;
 • Het structureren van de communicatie rondom de verandering;
 • Hoe verzamel je verhalen rondom het waarom, het wat en het hoe? 
 • Hoe cluster je die verhalen? 
 • Hoe stuur je op die verhalen?

vier fases van een veranderingsproces

Zwerver, pionier, pelgrim en soldaat staan voor de fases in de reis van A naar B. Het is een achterliggend schema van een veranderingsproces, maar in elke fase zijn alle vier de personages vertegenwoordigd. Klik op het beeld om uit te vergroten.

sterke punten van de workshop


Workshop storytelling

Samen bepalen we het doel van de workshop. Maar het gaat altijd om verandering, het positioneren van de verandering in de 'staande' organisatie met een position paper en het faseren en structureren van de communicatie ervan. Je wordt je bewust van het belang van een verander-narratief, leert om rond de juiste vragen verander-verhalen op te halen, te clusteren, te analyseren en van daaruit gefaseerd te gaan communiceren om zo het verhaal in de organisatie stap voor stap vorm te geven. Ik laat zien hoe dat werkt. 

 

Je gaat door de bril van het reisverhaal naar het veranderingsproces in je eigen organisatie kijken. Vervolgens leer je om van daaruit de communicatie voor de verandering op te gaan bouwen en het leiderschap in deze procesaanpak te adviseren. Dat begint met het positioneren van het veranderingsproces in de organisatie, met een duidelijke communicatiestijl, met een appellerend kern-narratief of motto voor de eerste fase: het WAAROM van de verandering. 

Verandering is een episch verhaal met een call to adventure,

een hoofdpersoon (de organisatie), met actoren en factoren

die meewerken of  meestribbelen en met een heilige graal

die je strak in het vizier moet houden.

voor wie is deze workshop bedoeld?


 • Voor communicatieadviseurs die gestructureerd en gericht willen communiceren en adviseren bij dit veranderingsproces;
 • Verander-teams die daar goed voor beslagen ten ijs willen komen;
 • Managers die meer impact daarin willen hebben op hun omgeving in een veranderingsproces;
 • Managementteams die de organisatie succesvol willen laten veranderen;
 • Leiders (en informele leiders) die concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel uit het veranderproces willen halen. 

Na het volgen van de Workshop:


Workshop storytelling
 • Hoef je achteraf gegarandeerd niet meer te zeggen: 'Hadden we het maar beter gecommuniceerd.'
 • Ga je als organisatie ervaring opdoen met succesvol veranderen: Yes, we can! 
 • Ga je een bezielde vorm van communicatie ook in andere situaties toepassen;
 • Heb je een kern-narratief voor de eerste fase van de verandering en een motto;
 • Weet je hoe je authentieke verhalen moet ophalen, clusteren en analyseren;
 • Heb je beeld bij de communicatiestijl per fase;
 • Weet je hoe je met weerstand omgaat.

De Jacobsschelp is het symbool van de

reiziger en reizen of 'de weg' is het centrale

thema bij verandering, groei en ontwikkeling. 

workshopleider


De Workshop wordt verzorgd door Bob Duynstee. Bob is een creatieve en ervaren communicatieadviseur en adviseert organisaties bij hun communicatie rondom verandering. 

workshops o.a. voor:


reviews


'Leuk en leerzaam. Bob heeft ons een gestructureerde manier van communiceren bij onze verandering laten zien. Hier hebben we echt wat aan gehad. Dat was het belangrijkste.'

Communicatiemanager ministerie OCW

'Bob heeft de trein goed op de rails gezet. De workshop heeft ons veranderingstraject enorm versneld. Dat kun je natuurlijk nooit bewijzen, maar daar ben ik van overtuigd. Blij dat we met ons verander-team hierover met je van gedachten hebben kunnen wisselen.'

Communicatiemanager NS

'Bob heeft ons inzicht en overzicht gegeven als het gaat om de communicatie bij ons veranderingsproces. Heel behulpzaam. Wat ik er persoonlijk van heb opgestoken: als het dan toch lastige tijden zijn, is een bezielde manier van communiceren nóg belangrijker.'

Vestigingsdirecteur ABN Amro 

'Het idee van de vonk-vlam-vuur als metafoor voor de verandering zal ik nooit vergeten. Bob is een creatieve ideeën-man die steeds vanuit de ideeën de praktijk in duikt. Heel verfrissend.'

Communicatieadviseur ontwikkelingshulp-organisatie

'Met de inspirerende workshops van Bob hebben we de 'magic' van Boer & Croon uit kunnen bouwen op een manier die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.'

Peter Jurgens, Boer & Croon Corporate Communications

'Bob heeft de gave om direct de aandacht te grijpen en vast te houden. Hij spreekt pakkend, humoristisch, spits en afwisselend en zet tot denken aan.' 

Bart van Liebergen, Algemeen Directeur Medisch Centrum Amstelveen

'Ik geniet altijd enorm van Bob's verhalende manier van vertellen: luchtig, humoristisch en tegelijkertijd ook diepgaand met kennis van zaken.' 

Eunice Gubbels, eigenaar Yellowbox Loopbaancoaching en Training

'Bob laat zijn publiek tijdens een workshop geboeid luisteren maar kan ook flexibel ingaan op vragen zonder de draad van het verhaal te verliezen. Hij is aimabel en respectvol en heeft gevoel voor humor.´ 

Benita Mendes de Leon, Corporate Effectiveness Trainer, Maastricht

'Bob is een enthousiaste en leuke spreker, die zware onderwerpen op een lichte manier kan brengen, met humor maar vooral met focus en overzicht.'

Francien Resius, company counsellor ING

'Bob spreekt met overtuiging en flair. Hij weet inhoud en toon goed aan te passen aan gezelschap en doel en benut daarbij met speels gemak instrumenten als kennis, verrassing, humor, ernst of emotie.'

Felix Hillen, Managing Director The Student Hotel

practisch


 • Meer info mail@1001.nl of bel met Bob Duynstee op 06-54.222.976

meer weten? EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0