· 

Workshop storytelling; meer communicatiekracht

Door op een verhaalkundige manier naar de interne en externe communicatie te kijken, maken organisaties maximaal gebruik van hun communicatiekracht. In onze workshop storytelling laten we zien hoe dat werkt.

Het is inderdaad het buzzword van de eeuw: storytelling. Wij kiezen voor de wetenschappelijk benadering van storytelling. Daarnaast kijken wij in onze workshop ook naar de metafoor van het verhaal zelf. Dat is wezenlijk voor allerlei processen in een organisatie. En we gaan in op de rol van de untold stories. Dat zijn verhalen die als donkere materie de ontwikkeling frustreren en de cultuur beïnvloeden. Hoe herken je die en hoe maak je die onschadelijk? En we kijken naar de vraag hoe je in een proces van corporate storytelling je organisatie verbetert. 

wat komt er in onze workshop storytelling aan de orde?

In onze workshop komen vragen aan de orde als:  

  • Wat zijn de principes van storytelling?
  • Wat is de metafoor van het verhaal en hoe zet je dat in?
  • Hoe werkt corporate storytelling in de praktijk?
  • Hoe vind je verhalen die er toe doen?
  • Hoe ga je om met tegen-verhalen?
  • Hoe stuur je op verhalen?

wij verzorgden workshops storytelling voor o.a.

sterke punten van verhalen

We leren je de techniek om verhalen op te halen, te analyseren, om tegen-verhalen te ontdekken en te bespreken en om op verhalen te sturen. Kijk bijvoorbeeld eens op het verbeteren van de communicatie met technieken uit de wereld van storytelling. Maar we laten ook zien hoe je door de bril van het verhaal naar je eigen organisatie kunt kijken en zo kunt zien in welke film je zit. Door authentieke verhalen te clusteren rondom een thematiek en te analyseren op aspecten, kom je heel dicht op de belevingswerkelijkheid van stakeholders te zitten. We laten zien hoe dat werkt. 

centrale thematiek van storytelling

In onze workshop gaan we in op het centrale thema van storytelling: ontwikkeling, verandering, transformatie en transitie. Dat is één van de manieren om te kijken naar communicatie bij verandering. Vanuit leiderschap en communicatie is veranderen vooral het organiseren van een corporate conversatie rondom de verandering, waarbij je binnen het kader ruimte maakt voor álle verhalen. Er is niks mis met confrontatie, zolang dat maar niet uitmondt in conflict. De corporate conversatie voer je op basis van een gefaseerd communicatieplan voor de verandering. Deze conversatie is de basisvoorwaarde voor elke verandering in een organisatie. Vanuit de workshop werken we samen het communicatieplan uit. 

Onze workshops worden verzorgd door Bob Duynstee. Bob heeft een journalistieke achtergrond, is jurist, communicatie-specialist en een ervaren storyteller met een antenne voor untold stories.

'Enorm bedankt voor je hulp. Fantastisch dat je op zo’n korte termijn iets moois hebt neergezet! Het is gaan borrelen, er worden ideeën gedeeld en dat is een mooi begin.'

'Bob is een enthousiaste en leuke spreker die zware onderwerpen op een lichte manier kan brengen, met humor maar vooral met focus en overzicht.'

'Dank voor de inspirerende workshop. Ik vind het erg interessante materie en heb inmiddels ook The Hero with a Thousand Faces besteld voor een verdere verdieping!'

'We zijn je ontzettend dankbaar voor je harde werk, goede vragen én dat je ons gemotiveerd wist te houden en vertrouwen gaf dat we op de goede weg waren.'

'Veel oh-ja en aha-momentjes. Heel verhelderend was de aangeboden structuur om snel een outline te maken voor een Kamerbrief en bij de processtukken.'

'De storytelling-lessen heb ik meteen met succes in praktijk gebracht.'


Ja, wij hebben interesse in een workshop storytelling. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0