· 

Workshop Storytelling

Storytelling is in de eerste plaats de meest effectieve manier van communiceren. Denk aan presentaties en speeches. Maar de rol van het verhaal in, van en voor organisaties gaat veel verder dan dat. In mijn (Bob Duynstee) Workshop Storytelling kom je er achter wat die rol kan betekenen voor het missionaire succes van je organisatie. De workshop wordt zoveel mogelijk afgestemd op je vraag of thematiek.

wat komt er in mijn workshop storytelling aan de orde?

Om een idee te krijgen van wat er in de workshop zoal aan de orde kan komen:  

 • Wat is het verschil tussen storytelling en corporate storytelling?
 • Wat zijn de principes van storytelling?
 • Waar komt dat begrip eigenlijk vandaan?
 • Hoe werkt corporate storytelling in de praktijk voor leiders, teams en organisaties?
 • Wat heeft corporate storytelling met ontwikkeling (verandering) en met cultuur te maken? 
 • Wat is het achterliggende model bij ontwikkeling en verandering? 
 • Welke fases kun je met het storytelling-model in ontwikkeling en verandering onderscheiden?
 • Hoe zet je de corporate story en het proces van corporate storytelling in, voor het missionaire succes van je organisatie?   
 • Hoe krijg je inzicht in de cultuur van je organisatie via storytelling?
 • Hoe ga je om met tegen-cultuur, tegen-verhalen en untold stories?
 • Hoe stuur je op verhalen?

Een andere manier om naar een veranderingsproces te kijken

sterke punten van deze workshop storytelling

In de literatuur gaan verhalen over de wispelturigheid van het bestaan. Over hartstocht, dood, verraad, wroeging, wraak, sociale ongelijkheid, machtsmisbruik. Ze zijn grimmig, gruwelijk, bitter en zoet tegelijkertijd. En in jouw organisatie?  
In de literatuur gaan verhalen over de wispelturigheid van het bestaan. Over hartstocht, dood, verraad, wroeging, wraak, sociale ongelijkheid, machtsmisbruik. Ze zijn grimmig, gruwelijk, bitter en zoet tegelijkertijd. En in jouw organisatie?  

Ik leer je de techniek om verhalen op te halen, te analyseren, te ontdekken, te bespreken en te 'brengen'. Maar laat je ook zien hoe je op verhalen kunt sturen. En hoe je door de bril van het verhaal naar je eigen organisatie kunt kijken en zo kunt zien in welke film je zit. Je gaat zien hoe je via een corporate story van de afgelopen 10 of 5 jaar de ontwikkeling op een verander-thematiek in kaart kunt brengen, hoe je die thematiek vervolgens in een corporate conversatie kunt bespreken en wat de rol van communicatie daarbij is. Je leert om authentieke verhalen te clusteren rondom een thematiek en te analyseren op relevante aspecten. Zo kom je heel dicht op de belevingswerkelijkheid van medewerkers te zitten en kun je de cultuur van binnenuit bijsturen. We laten zien hoe dat werkt. En je leert om tegen-verhalen te vangen. Tegen-verhalen of untold stories zijn verhalen die samen een tegen-cultuur vormen ten opzichte van de officiële cultuur. Het zijn verhalen die een alternatieve cultuur in stand houden. Deze tegen-cultuur kun je vergelijken met de donkere materie in het heelal: zij bepaalt in hoge mate of, wat en hoe iets gebeurt in de organisatie, maar blijft zelf onzichtbaar.  

voor wie is de workshop storytelling bedoeld?

De workshop is bedoeld voor: 

 • Communicatieadviseurs en senior communicatiemedewerkers die krachtiger willen kunnen communiceren en adviseren
 • Managers die meer impact willen hebben op hun omgeving
 • Leiders die grote veranderprocessen communicatief in goede banen willen leiden en hun boodschap krachtiger willen overbrengen. 

Na het volgen van onze Workshop Storytelling:

 • Ken je de principes van storytelling en kun je die in de praktijk toepassen
 • Heb je inzicht in het fenomeen storytelling in de volle breedte
 • Heb je inzicht in achterliggende structuur van het verhaal (ontwikkeling en verandering)
 • Kun je een corporate story maken en inzetten
 • Kun je een corporate conversatie entameren
 • Weet je hoe je authentieke verhalen moet ophalen en hoe je verhalen moet clusteren en analyseren
 • Weet je hoe je met tegen-verhalen (untold stories) om gaat
 • Heb je geleerd om zelf een verhaal te componeren
 • Heb je technieken geoefend om het verhaal met overtuiging te vertellen

wij verzorgden workshops storytelling voor o.a.

workshopleider

Workshops van 1001 worden verzorgd door Bob Duynstee. Bob studeerde rechten, heeft een journalistieke achtergrond, is communicatie-specialist en heeft een rijke ervaring als evaluator en storyteller met een antenne voor untold stories. Bob heeft in de jaren 2007 - 2014 een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar het fenomeen storytelling. Hij volgde zelf masterclasses bij o.a. Manfred van Doorn en Robert McKnee. Hij werkt op dit moment aan een praktijkboek over storytelling.

Invulling, duur en investering is helemaal afhankelijk van je vraag. Ik denk daar graag met je over mee:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0