· 

Brainstormende haaien: brainstorm met focus op kernboodschap of narratief

Aan het begin van elk project, programma of proces zijn scope en focus essentieel. Hier gaat het om de focus. Die is bijvoorbeeld van belang voor de positionering van het project, programma of proces. In 'brainstormende haaien' gaan we precies dáárnaar op zoek: focus. In steeds kleinere concentrische cirkels laten we deelnemers rondom de thematiek jagen op de vragen achter de vragen om uiteindelijk de tanden te zetten in de kernboodschap, het motto, de slogan of het narratief. Hebbes!

Hoe kom je tot de kern van je boodschap en hoe communiceer je die? Hoe kom je tot de kern van je narratief en hoe communiceer je dat? Aan de hand van toekomstvragen, ontologische wezensvragen, wezensvragen, verdiepingsvragen, individuele en groepsgewijze opdrachten en oefeningen, dialoog en het plenaire groepsgesprek werken we van buiten naar binnen aan focus en daarmee ook meteen aan afstemming en overeenstemming op de kernboodschap of het narratief en hoe je die/dat communiceert. Het kan bijvoorbeeld gaan om het positioneren van een project, programma of proces, het narratief van een position paper, de kernboodschap bij een campagne, ideeën voor een motto of slogan voor een veranderingsproces, fusie, reorganisatie of een slogan voor een programma, proces of product. 

Focus op die ene puck. Je niet af laten leiden. Bravo Bello!

werkwijze van onze brainstorm


Brainstorm 'focus aanbrengen'
In de brainstorm werken we aan focus door omtrekkende bewegingen in steeds kleinere concentrische cirkels.

Wij dagen deelnemers uit om thema's en onderwerpen te bevragen, daar met elkaar het gesprek over aan te gaan en antwoorden in de vorm van ideeën en richtingen te formuleren. Daarnaast geven wij creatieve opdrachten om dit proces op gang te brengen en faciliteren we de brainstorm.

 

Onze taak is het om de groep in staat te stellen en te prikkelen om met ideeën en richtingen te komen, om het energieniveau hoog te houden, om iedereen bij de les te houden en uit te nodigen om mee te doen. Dat doen we aan de hand van speelse, creatieve en prikkelende opdrachten en oefeningen. Individueel, in groepjes en plenair.

 

Vervolgens laten we deelnemers reflecteren op de vraag hoe ideeën en richtingen aansluiten bij de strategie, kernwaarden, de identiteit en de cultuur van de organisatie (reality check). 

fases van onze brainstorm


1. Vooraf

  • Probleemverkenning en vraagarticulatie 
  • Formulering onderwerp brainstorm
  • Strategie, visie, missie en kernwaarden op hoofdlijnen
  • Heldere briefing voor deelnemers met duidelijke doelomschrijving

2. Brainstorm

  • Divergentiefase; uitwaaieren 
  • Convergentiefase; trechteren
  • Reality check op focus: kansen en bedreigingen
  • Conclusie

3. Evaluatie

Kosten van een brainstorm


De kosten voor een brainstorm zijn afhankelijk van het onderwerp. Een brainstorm voor een slogan voor een project of product is minder intensief dan een brainstorm voor een motto voor een veranderingsproces of het narratief voor een position paper. Voorbereidingstijd is een factor. Het aantal deelnemers is dat ook. Net als de tijdsduur voor een brainstorm, de locatie en de aankleding. 

wat levert onze brainstorm op?


Brainstorm
In de brainstormsessie laten we deelnemers van een bord spaghetti een bord asperges maken. Op het menu staan focus, ideeën en kernboodschap of narratief.

Behalve focus en positionering en een beeld bij de kansen en bedreigingen van de focus, doen we vaak bruikbare ideeën, inzichten en richtingen op. Daarnaast levert onze brainstorm ook commitment, ownership, afstemming, overeenstemming, definiëring en formulering van de kernboodschap of het narratief op, in welke vorm en voor welk doel dan ook. Uiteraard wordt de brainstorm volledig op maat voorbereid en uitgevoerd. 

 

Bob Duynstee is een creatieve communicatieadviseur. Hij heeft ruime ervaring als facilitator van brainstormsessies.

wij verzorgden brainstorms, workshops en rondetafels o.a. voor:


EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

verder lezen?

Reactie schrijven

Commentaren: 0