top of page

Hoezo een position paper?

Kopie van header DuynsteePolak website-3.jpg
1

Besluitvorming

Als voorbereiding op de besluitvorming. om draagvlak te creeëren of om een constructieve dialoog te kunnen voeren. Denk aan een beleidsnota, een knelpuntenanalyse of een scenario-rapport.

4

Lobby instrument

Lobbyisten ontwikkelen position papers in opdracht die aanvankelijk niet meer zijn dan een argumentatieschema dat ze gaandeweg aanvullen en inkleuren tot soms lijvige rapporten.

7

Participatie

Moedig betrokkenheid en participatie aan bij belangrijke kwesties en besluitvormingsprocessen. Met een position paper draag je constructief bij aan het debat en aan het streven naar oplossingen voor complexe problemen. 

2

Beïnvloeden

Organisaties proberen de beleidsvorming of besluitvorming te beïnvloeden door met een position paper de discussie, het debat, de publieke opinie en uiteindelijk ook de besluitvorming zelf te sturen.

5

Opinie

Om de publieke opinie te beïnvloeden of draagvlak te creëren voor een idee, plan of voorstel. Dan krijgt de position paper de vorm van een opiniestuk in een krant. Om aandacht te trekken van belanghebbenden, beleidsmakers, media en het bredere publiek


8

Verduidelijken

Een organisatie kan een standpunt verduidelijken om beleid toe te lichten. Zeker bij complexe onderwerpen of issues kan het vastleggen van een opvatting helpen om verschillende stakeholders op één lijn te krijgen. 

3

Crisissituatie

Een organisatie kan zich door een ontwikkeling genoodzaakt zien om met een standpunt naar buiten te komen. Denk aan een crisissituatie, een dreigende rechtszaak of een politieke ontwikkeling.

6

Overtuigen

Hou er rekening mee dat je tegenstanders zelden overtuigt. Maar zo stel je de zwijgende meerderheid wel in staat om de redenering achter je standpunt te begrijpen en daar begrip voor op te brengen.

9

Visiestuk

Om je onderbouwde visie op een ontwikkeling, maatschappelijke discussie of politiek debat te kunnen geven. Zo kan een organisatie zich op een onderwerp profileren en positioneren.


bottom of page