top of page

Brainstorm Scope & Focus

De weg naar je position paper mag geen zoekplaatje worden. Een brainstorm levert inzicht, overzicht, doorzicht en uitzicht op. En de aanzet voor een uitgewerkte storyline en synopsis. En daarmee een gestructureerd startpunt voor je position paper.

Brainstorm Scope & Focus

Voor een position paper zijn scope en focus essentieel. In deze brainstorm zwermen we in steeds kleinere cirkels om de thematiek heen. Dat doen we aan de hand van verdiepingsvragen, dialoog en het plenaire groepsgesprek. 


Zo werken we van buiten naar binnen aan scope en focus en daarmee ook meteen aan afstemming en overeenstemming op kernboodschap, argumentatie en narratief.


Om het helemaal concreet te maken, werken we ook meteen aan de contouren van een sysopsis.Wat kun je verwachten? 

 • We dagen deelnemers uit om het onderwerp of het thema te bevragen en te bediscussiëren

 • We gaan met elkaar het gesprek aan over standpunten, argumenten, implicaties

 • We evalueren posities, kansen en bedreigingen 

 • We formuleren antwoorden in de vorm van richtingen 

 • We werken gaandeweg aan een storyline de grote lijnen van een synopsis


We gebruiken creatieve werkvormen (individueel, teams, plenair) om dit proces op gang te brengen.Stappenplan

Inventarisatie vooraf 

 • Bespreken noodzaak en urgentie van de position paper

 • Wat wil je met de position paper bereiken? 

 • Wat is het doel en wie is de doelgroep?

 • Waar staat je organisatie op dit moment in dit proces? 


Voorbereiding 

 • Probleemverkenning en vraagarticulatie 

 • Formulering van het onderwerp voor de brainstorm 

 • Bespreken van de doelen

 • Inspirerende briefing voor deelnemers met een duidelijke doelomschrijving 


Uitvoering 

 • Brainstorm 

 • Divergentiefase | uitwaaieren 

 • Convergentiefase | trechteren 

 • Reality check op scope en focus: kansen en bedreigingen 

 • Conclusie 


Wat levert de brainstorm op? 

 • Inzicht, overzicht, doorzicht en uitzicht. En daarmee een gestructureerd startpunt van de weg naar je position paper

 • Inzicht in de eigen positie, de kernboodschap, het narratief, de argumenten pro en contra en een voorlopige conclusie 

 • De coutouren van een praktisch bruikbare synopsis

 • Daarnaast levert onze brainstorm ook commitment, ownership, afstemming, overeenstemming en consensus op.


Informeer naar de mogelijkheden

Bel: 020-4.166-044  |  06-54.222.976

Of mail: office@duynsteepolak.nl

bottom of page