top of page

Redactie en Eindredactie

Perfectioneer je position paper met een professionele (eind)redactie. Laat er een professional van buiten met een frisse blik naar kijken.

Redactie en Eindredactie

De redacteur is niet de schrijver, maar maakt wat geschreven is beter en sterker. Dat vraagt om een vertrouwensband tussen de schrijvers en de redacteur, met respect voor elkaars expertise. 


Waar let de redacteur of de eindredacteur op? 


Structuur | Wij kijken of je position paper een duidelijke structuur heeft. Daarnaast controleren we of de argumentatie hout snijdt en of de aangevoerde argumenten valide en overtuigend zijn (causaliteit), logisch gerangschikt en of de alinea's goed zijn opgebouwd. 


Inhoudelijke nauwkeurigheid | Vervolgens double-checken we de position paper op elementaire feiten, cijfers en beweringen. We zorgen ervoor dat alle informatie correct is en ondersteund wordt door betrouwbare bronnen. 


Taalgebruik en stijl | Uiteraard letten we op schrijfstijl en taalgebruik. We geven de position paper de juiste tone-of-voice, dus formeel maar niet afstandelijk. We controleren de position paper op eventuele grammaticale fouten, spelfouten, signaalwoorden en zorgen voor consistente interpunctie. 


Conclusie en aanbevelingen | We controleren of de conclusie logisch volgt uit de argumenten in de position paper, of de aanbevelingen goed zijn onderbouwd en passen bij de eerdere argumentatie. 


Cohesie en coherentie | Ook kijken we of er een vloeiende overgang is tussen alinea's en secties. We zien erop toe dat de position paper als geheel goed samenhangt en dat de argumenten naadloos op elkaar aansluiten. 


Deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug door de positieve publicitaire feedback op je position paper en op je reputatie.Meer informatie

Bel: 020-4.166-044  |  06-54.222.976

Of mail: office@duynsteepolak.nl

bottom of page