top of page

Thematische Interviews


Hoe krijg je de hoogwaardige kennis en informatie uit de hoofden van specialisten op papier? En dan ook nog eens toegesneden op het doel. Hoe bevraag je ervaringsdeskundigen zó, dat je complexe menselijke ervaringen kunt verkennen en leren begrijpen?

Thematische Interviews

De verschillende soorten interviews nader bekeken:


Kwalitatieve interviews: 

Deze interviews met interne of externe stakeholders zijn gericht op het verkrijgen van inzichten, meningen, ervaringen en percepties over het onderwerp. Deze zakelijke interviews helpen organisaties om specifieke inzichten te verkrijgen en beter te begrijpen wat stakeholders vinden van een bepaald onderwerp. Expert-interviews: 

Een aparte categorie vormen de expert-interviews. Dat zijn gestructureerde diepte-interviews met hoogleraren en andere autoriteiten. Dergelijke interviews vergen extra voorbereiding en aandacht. Belevingsinterviews: 

Een ander type interview betreft (anonieme) belevingsinterviews in het kader van een evaluatie of een veranderingsproces. Bij deze interviews blijf je letterlijk zo dicht mogelijk bij de beleving van de geïnterviewde. Het gaat om de ervaring en om de zingeving die de verteller in zijn/haar verhaal legt. De rol van de interviewer is terughoudend. Vaktaal en persoonlijke accenten maken juist onderdeel uit van dit type interview. Deze interviews worden geanalyseerd met het doel om patronen te signaleren voor verbetering of verandering.Kwantitatieve interviews: 

Ga je met kwalitatieve interviews de diepte in, bij kwantitatieve interviews  met stakeholders ga je de breedte in. Denk aan een survey, enquête, focusgroepen of andere vormen. Toepassing: 

  • Evaluaties

  • Veranderingsproces

  • Position paper 

  • Speech 

  • Presentatie 

  • Opiniestuk 

  • Managementboek 

  • Whitepaper 

  • EssayMeer informatie

Bel: 020-4.166-044  |  06-54.222.976

Of mail: office@duynsteepolak.nl

bottom of page