Leerhuisreeks

Vakboeken

Hoe breng je theorie en praktijk bij elkaar? In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam organiseert het ProjectManagement Bureau (PMB) Amsterdam sinds 2009 seminars waarbij hoogleraren en projectmanagers van het PMB hun licht laten schijnen over een centrale thematiek, die altijd op een of andere manier met stadsontwikkeling te maken heeft.

 

Tijdens deze seminars trakteren wetenschappers de projectmanagers op resultaten van uitgebreide internationale studies. Op hun beurt trekken de projectmanagers de wetenschappers met de voeten in de dagelijkse modder. Projectmanagers van het PMB worden immers afgerekend op de realisatie van projecten.

 

Alle lezingen worden elk jaar uitgegeven in de vorm van een vakboek, waarbij in de inleiding de thematiek wordt geschetst en in de epiloog de lessons learned worden samengevat. DuynsteePolak tekent voor de inhoud (interviews en eindredactie) en begeleiding van deze reeks. 


De publicaties zijn te downloaden op de website van het ProjectManagement Bureau