top of page
Strategisch Visiedocument Haaglanden

Strategisch Visiedocument Haaglanden

Bedrijfsleven Haaglanden

Position paper

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een behoorlijk complex statement waar veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn, zo redigeren dat wij ermee het College van B&W van Haaglanden en de omringende gemeente ermee kunnen overtuigen van onze visie?"


Toelichting

Een visie van het bedrijfsleven op de ruimtelijk-economische vernieuwing van het stadsgewest Haaglanden in (inter)nationaal perspectief met de bedoeling om bestuur en maatschappelijke organisatie mee te krijgen, is geen sinecure.


Werkmethode

Redactie, research, interviews en samenstelling.


Resultaat

Nadat de visie in een symposium o.l.v. Kamer van Koophandel Haaglanden in de Ridderzaal in het midden van het College van B&W was gepresenteerd en het College daarop had gereageerd, volgde er een uitwisseling van gedachten aan tafels met beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Tags:

visiedocument, redactie, interviews, research

bottom of page