top of page
Van goed naar beter

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over

thought leadership.

Van goed naar beter

Schadegarant

Position paper

Whitepaper

Thought leadership

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons helpen met een position paper over duurzaamheid?”


Toelichting

Schadegarant selecteer en beheert voor deelnemende schadeverzekeraars en hun gevolmachtigd agenten een netwerk aan schadeherstelbedrijven.


Deze verzekeraars krijgen in steeds sterkere mate te maken met duurzaamheidsbeleid uit Brussel.

Autoschadeherstel is een energie-intensief proces en verzekeraars vroegen Schadegarant om een position paper over deze thematiek.


Werkwijze

Samen met drs. Wiebke Eijsvogels van Schadegarant hebben we een synopsis gemaakt, een onderzoek onder schadeherstelbedrijven uitgezet en de position paper uitgewerkt.


Resultaat

N.a.v. deze position paper heeft het Verbond van Verzekeraars het thema duurzaam schadeherstel op de agenda gezet, voert Bovag/Focwa een vervolgonderzoek uit en heeft Schadegarant ons gevraagd om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de inzet van 'gebruikte delen'.


Lees de position paper online.

Tags:

research, interviews, schrijven, productie en realisatie, persbeleid

bottom of page