top of page
Online magazine Gebiedsgericht Werken

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Online magazine Gebiedsgericht Werken

Projectmanagementbureau Amsterdam

Positioneren

Thought leadership

Kennis delen

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een online magazine verzorgen over het thema Gebiedsgericht Werken, waarmee we de ervaringen met dit fenomeen intern kunnen delen?”


Toelichting

De sociale aanpak van ‘Gebiedsgericht werken’ neemt als vertrekpunt de vraag: wat heeft de straat, buurt of het gebied nodig en wie wil en kan daarbij helpen? Het is, samengevat, de ontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken.


Werkwijze

Om de nieuwe werkwijze een versnelling te geven, was het zaak om de eerste ervaringen met deze aanpak te inventariseren en de lessen te delen: hoe hangen nieuwe praktijken samen met bestaande systemen en denkwijzen? Daar gaat het online magazine Gebiedsgericht Werken over.


Resultaat

Samen met dr. Stan Majoor, lector van de vakgroep Grootstedelijke Vraagstukken (HvA) maakten we een inleiding bij het fenomeen ‘Gebiedsgericht werken’ waarbij elementen uit de interviews leidend waren. Samen met drs. Lubbert Hakvoort van het PMB Leerhuis maakten we een reflectie op de lessons learned. Tussen deze twee plaatsten we de interviews in de vorm van learning histories.

Tags:

magazine, lessons learned, learning history, expert interviews, ghostwriting, redactie, eindredactie

bottom of page