top of page
Thought leadership TvD

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Thought leadership TvD

Trenité Van Doorne

Positioneren

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons helpen met en adviseren bij ons relatiemagazine en onze communicatie richting onze relaties?”


Toelichting

Trenité Van Doorne was jarenlang het grootste advocatenkantoor van Nederland. Het kantoor wilde zijn positie van marktleider en thought leader verder uitbouwen.


Maar communicatie en advocatuur, dat is niet altijd een soepele combinatie. Aan de andere kant mag je de nuances waar advocaten op wijzen niet lichtvaardig terzijde schuiven.

Het waren tien jaar lang boeiende gesprekken.


Het doel was om de marktleider als thought leader te positioneren met klantgerichte communicatie.


Werkwijze

Samen met de afdeling Mar/Com hebben we het kantoor en individuele partners consequent vanuit het thought leadership perspectief onder de aandacht gebracht met het corporate magazine, specials, specifieke vakbrochures, webcontent, expertmeetings, symposia en free publicity.


Resultaat

Het kantoor heeft tot en met de opsplitsing van Trenité en Van Doorne het marktleiderschap uit weten te bouwen en de positie van thought leader weten te versterken.

Tags:

marktleider, communicatie, positioneren, symposium, free publicity, schrijven, PR

bottom of page