top of page

Werkwijze

Kennisdocumenten hebben elk specifieke kenmerken en doelen, zoals:

 

 • informeren

 • uiteenzetten van standpunten

 • diepgaande analyses bieden

 • presenteren van beleidsvoorstellen

 • geven van een persoonlijke mening 

 • standpunten  verdedigen

 • discussies beïnvloeden 

 • partijen op één lijn krijgen

 • verstrekken van verhalende content

 

In diverse contexten, zoals politiek, zakelijk, academisch of journalistiek. 

 

 

Overeenkomsten:

 • Alle kennisdocumenten bevatten vaak analyse, argumentatie of aanbevelingen over een bepaald onderwerp.

 • Ze dienen om informatie over te brengen en lezers te informeren of te overtuigen.

 • Elk type document heeft een specifiek doel en een bepaalde doelgroep waarvoor het is bedoeld.

In steeds kleinere concentrische cirkels komen we tot de kern van de thematiek, tot de argumenten, de achterliggende belangen en tot de contouren van een synopsis.  


Dat doen we in een-op-een gesprekken en in groepsgesprekken om consensus en overeenstemming  te bereiken tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie of tussen organisaties. 


Dat doen we in interviews en workshops waarin we de dialoog opzoeken om een position paper rijp te maken voor interne besluitvorming.  


En dat doen we aan de hand van toekomstvragen, waarom-vragen, reflectievragen en verdiepingsvragen, om het standpunt, de focus en de synopsis scherp te krijgen. 


De patronen die we uit die gesprekken halen bespreken we in workshops en vormen de basis voor de position paper.  En terwijl we onze wederzijdse expertise en ervaring uitwisselen, werken we niet alleen aan afstemming en overeenstemming, maar levert deze aanpak ook altijd bruikbare ideeën, inzichten en denkrichtingen op.

bottom of page