top of page

Ghostwriting

De ghostwriter zet het verhaal uit andermans hoofd op papier. Interne experts zitten vaak diep in de materie. Van daaruit is het lastig om de storyline en de boodschap voor een breder publiek toegankelijk - en daardoor waardevol - te maken.

Ghostwriting

Tussen de ghostwriter en de interne experts gaat het om een vertrouwensband. De ghostwriter moet kunnen vertrouwen op de informatie die hij aangereikt krijgt en de volledigheid daarvan. De interne experts moeten kunnen vertrouwen op de professionele ervaring van de ghostwriter en op diens geheimhoudingsbelofte. 


Om het vertrouwen niet oneindig op de proef te stellen, inventariseren we de context van de position paper, de wensen en verwachtingen, formuleren we het doel en de doelgroep en bepalen we het werkproces.Voor wie? 

 • Bewindspersonen 

 • Ondernemers 

 • CEO’s 

 • Consultants 

 • Managers 

 • Professionals 

 • Interne expert(s)


Toepassing: 

 • Position paper 

 • Whitepaper

 • Lonread

 • Speech 

 • Presentatie 

 • Opiniestuk 

 • Managementboek 

 • Whitepaper 

 • Essay


Werkproces: 

 1. Storyline bepalen

 2. Synopsis: als doel, doelgroep en tijdsplanning vaststaan, bepalen we samen tot in detail de opzet  

 3. Communicatiestrategie: hoe wil je de boodschap straks gaan inzetten en via welke kanalen?

 4. Interviews en gesprekken (telefoon of Zoom | Teams) 

 5. Uitwerking 

 6. Eerste concept 

 7. Close - en distant reading

 8. Reviews en aanpassingen 

 9. Eventuele extra correctierondes 

 10. Definitieve tekst

 11. Waarna desgewenst: opmaak, productie en communicatieUurtarief is afhankelijk van doorlooptijd.


Meer vragen of specifieke wensen? 

Bel Bob Duynstee 06-54.222.976

Of mail naar bob@duynsteepolak.nl

bottom of page