top of page

Second Opinion

Een second opinion kan bijdragen aan de robuustheid en effectiviteit van een position paper. Een frisse blik van een ervaren professional versterkt je paper op inhoudelijk en strategisch niveau.

Second Opinion

Een position paper is een silver bullet: je krijgt maar één kans. Met onze  second opinion kom je gegarandeerd professioneel, geloofwaardig en overtuigend voor de dag.Wat kan een second opinion een organisatie opleveren:

 • Een professional van buiten signaleert mogelijke lacunes in de argumentatie of informatie en helpt zo bij het versterken van de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van de position paper

 • Een second opinion kan dienen als kwaliteits-controlemechanisme voor argumentatie, onderbouwing, logische inconsistenties of zwakke punten

 • Een onafhankelijke en objectieve kijk voorkomt eventuele vooringenomenheid, tunnelvisie of bedrijfsblindheid

 • Een second opinion kan ook inzicht bieden in hoe de position paper zal worden ontvangen door verschillende doelgroepen. We geven dan suggesties voor aanpassingen

 • Een externe evaluatie kan helpen bij het identificeren van potentiële reputatie-risico's en stelt de organisatie in staat om proactief risico's te managen

 • We geven strategisch communicatieadvies hoe de organisatie het standpunt effectiever kan communiceren en welke argumenten bepaalde doelgroepen het meest zullen overtuigen.Wat mag je aan feedback verwachten?

 • Zorvuldige proeflezing

 • Een algemene indruk

 • Gedetailleerde en constructieve inhoudelijke feedback (o.a. argumentatie, onderbouwing, referenties), concrete aanbevelingen en suggesties op de conceptversies van de positionpaper

 • Feedback op stijl, tone-of-voice, doel- en doelgroep-gerichtheid

 • Contextuele overwegingen

 • Overige feedback

 • Een second opinion is geen adviesHoe werkt het?

 • Aan de hand van een checklist (sturen wij je toe) kun je aangeven waar wij de focus op moeten leggen

 • Als we je position paper hebben ontvangen sturen we een zo reëel mogelijke tijds- en prijsindicatie

 • Tussentijds houden we je op de hoogte van de vorderingen

 • Bij eventuele onverwachte of ingrijpende constateringen overleggen we over hoe daarmee om te gaan

 • Uiteraard behandelen wij alle informatie vertrouwelijk.Bepalend voor de tijdsinvestering zijn:

 • Complexiteit van het onderwerp

 • Doelgroep

 • Doel

 • Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de opsteller

 • Aantal bronnen en verwijzingen

 • Eventuele research om op ‘vlieghoogte’ te komen

 • Omvang van de position paper

 • Eventueel extra tussentijds overleg

 • DeadlineMeer informatie

Bel: 020-4.166-044  |  06-54.222.976

Of mail: office@duynsteepolak.nl

bottom of page