top of page

Training Opiniestuk Schrijven

Hoe verwoord je overtuigend je standpunt, plan of visie? Voor consultants, advocaten, beleidsambtenaren en andere professionals met gespecialiseerde kennis.

Training Opiniestuk Schrijven

Opiniepagina’s in landelijke dagbladen bieden zes dagen in de week een platform voor opvattingen en visies. Niet alleen voor politici, burgers en bestuurders, maar ook voor professionals met gespecialiseerde kennis. 


Hoe kom je nu met je opvatting of visie op zo’n opiniepagina? Daar gaan we in deze training uitgebreid op in. Het effect van deze training reikt echter verder dan publiciteit alleen. Ook presentaties, rapporten, position papers en zelfs offertes zijn gebaat bij de aangereikte kennis over kritisch denken en schrijven uit deze training. Wat komt er in de training aan de orde: 

  • Hoe kom je aan je bronnen? 

  • Hoe maak je gebruik van ChatGPT en LinkedIn? 

  • Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? 

  • Taalgebruik om te vermijden of juist te gebruiken

  • Hoe kom je tot een overtuigende argumentatie? 

  • Hoe ga je om met oppositionele en alternatieve standpunten? 

  • Hoe maak je gebruik van verhalende elementen (storytelling-technieken)?

  • Hoe werk je toe naar een stevige conclusie? 

  • Praktische tips & tricksMaximum aantal personen:

5 per sessieWerkwijze: 

Vooafgaand aan de training schrijven deelnemers zelf een opiniestuk over een zelfgekozen thema. Ze krijgen daartoe van ons een format toegestuurd, inclusief praktische aanwijzingen.  


Vervolgens ontvangen deelnemers individuele feedback op hun artikel, waarna we de aangepaste en verbeterde versies tijdens de training plenair bespreken. Semi op maat:

We snijden de training toe op specifieke wensen. De ene opdrachtgever ziet graag de ambitie om inderdaad opiniestukken in de krant te krijgen, de andere opdrachtgever zet de training in om deelnemers betere blogs, adviesrapporten en offertes te laten schrijven.Reserveringen of meer informatie

Bel: 020-4.166-044  |  06-54.222.976

Of mail: office@duynsteepolak.nl

bottom of page