top of page

Wat moet er in een position paper staan?

Bijgewerkt op: 26 feb.

Een position paper biedt organisaties niet alleen de mogelijkheid om hun standpunten te presenteren, maar dient ook als een krachtig communicatiemiddel om anderen te informeren, te overtuigen en te betrekken bij belangrijke beslissingen of kwesties. Position papers DuynsteePolak
In een position paper moet staan wat nodig is om je doel te bereiken.


Inhoud bij standpuntbepaling

De position paper waarin een standpunt wordt bepleit, kent verschillende verschijningsvormen: de position paper als lobby-instrument, het essay, het opiniestuk en zelfs de column. De position paper als lobby-instrument is vaak niet meer dan een argumentatieschema en als zodanig niet bedoeld om in de publiciteit te komen. Het is een lijst met argumenten pro en contra en de onderbouwing (bronnen) ervan.


Gaandeweg vult de lobbyist de lijst aan met achtergrondinformatie en ontwikkelt de lijst zich naar een adviesrapport dat bij de bewindspersoon, bij beleidsambtenaren of in een commissie of adviesraad terecht komt. Behalve de inhoud zelf, kan daarin ook de politieke haalbaarheid en mogelijk zelfs een concept-wetsvoorstel onderdeel van uitmaken.  Beleidsbepaling

Gaat het om een position paper in de vorm van een beleidsnota vanuit beleidsambtenaren zelf, vanuit het kabinet of vanuit de Europese Commissie, dan gaat het vaak om een rapport en kun je eigenlijk moeilijk spreken van een position paper omdat je met een position paper nu juist de besluitvormende gremia wil beïnvloeden en hier de uitvoerende macht zelf met een voorstel komt. Dat zou naar zijn aard ook een position paper genoemd kunnen worden, maar het is zuiverder om de amendementen op dat voorstel als position papers te zien.


Wat staat er dan in een position paper?

  • Beschrijving van het thema (issue) en de context: wat hangt ermee samen, wat hangt ervan af (relevantie), hoe wordt er over dit thema gedacht (standpunten);

  • Presentatie van het eigen standpunt en onderbouwing (argumentatie en bewijsvoering) op hoofdlijnen;

  • Presentatie alternatieve en oppositionele standpunten met afweging pro’s en contra’s;

  • Weerlegging van alternatieve en oppositionele standpunten (argumentatie en bewijsvoering);

  • Samenvatting van de belangrijkste punten van het betoog;

  • Conclusie, aanbevelingen en aandachtspunten w.o. de politieke haalbaarheid;

  • Eventueel een oproep of een actie(plan).Inspiratie nodig?

Meld je dan aan voor een (gratis) inspiratie sessie

.


Gerelateerde posts

Commentaires


bottom of page