Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. Welkom bij 1001.

Je zoekt een combinatie van creativiteit, advies, uitvoeringskracht en ervaring. Misschien zoek je in eerste instantie alleen iemand om mee te sparren of ben je al verder en zoek je een bureau waaraan je met een gerust hart je schrijfopdracht of de regie van een project kunt uitbesteden; omdat je weet dat die daar in goede handen is. 1001 is dat bureau. Hier moeten wij het hebben van onze kennis, ervaring en creativiteit. Maar vooral van ons inlevingsvermogen; in opdracht en opdrachtgever, in doel en doelgroep. 

voorbeeldprojecten

flexibel en ervaren

1001 is een initiatief van DuynsteePolak, een Amsterdamse kring van schrijvers en redactionele vormgevers. Onze kracht ligt bij jubileumboeken en corporate story(telling) projecten, bij magazines en journalistieke projecten, bij de redactie van opiniestukken, position papers en rapporten en bij online corporate en marketing projecten. Als regisseur vormen wij vaak de schakel tussen klant en publiek, maar dan wel als meewerkend voorman of voorvrouw. Wij weten wat ontwerpers en schrijvers nodig hebben om tot de beste prestaties te komen. Onze professionele ervaring gaat terug tot 1990.

Wij weten wat creatieven nodig hebben om tot de beste prestaties te komen.

onze ervaring


Jubileumboek maken; een

verhaal voor de toekomst.

Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management

Position paper maken; hoe

maak je je punt?

Product story en storytelling

Product story; elk product

verdient een goed verhaal. 

Magazine maken; welk

verhaal vertel je eigenlijk? 

Ghostwriting, ghostwriter

Masterclass opiniestukken schrijven

 

 

Storytelling en verandering

Workshop Storytelling; alles

wat je weten moet en meer.

Corporate story maken

Corporate story; een verhaal

dat verlicht en verwarmt.

Interview, interviewer, interviewen

Personal branding; je eigen

verhaal vertellen.

Leiderschapsspeech en storytelling

Presenteren; hoe neem je
mensen mee in je verhaal?


met oog voor de context

Welk verhaal je ook wilt vertellen, je zit altijd in een groter verhaal. Zo'n groter verhaal is bijvoorbeeld verandering, ontwikkeling of groei, maar ook subthema's als missie, visie, strategie of cultuur kunnen zo'n groter verhaal zijn. Wij kijken ook naar dat grotere verhaal. Daar zit de ontwikkeling en dus de uitdaging. Anders is er geen verhaal. En als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen. In onze Workshop Storytelling kom je alles te weten over de rol van het verhaal in, van en voor organisaties en kun je de opgedane inzichten meteen toepassen in je eigen organisatie.

Strategische communicatie
Creatie en communicatie
Concept en communicatie

onze boodschap

Draai het om, zet het op zijn kop of spiegel het. Je krijgt steeds hetzelfde. 1001 is een ambigram of een palindroom, een getal of woord dat van rechts naar links hetzelfde leest als van links naar rechts. 1001 blijft zijn boodschap vertellen, hoe je het ook wendt of keert. Wat is die boodschap? Dat organisaties effectiever worden door op een verhalende manier naar hun communicatie te kijken. Waarom? Omdat missie, visie en strategie daarmee begrijpelijk worden gemaakt voor de héle organisatie en imago, branding en positionering zo sterker uitkristalliseren. Daar helpen wij bij.