Welk verhaal je ook wilt vertellen, je zit altijd in een groter verhaal. 

En in dát verhaal zit de ontwikkeling en dus de uitdaging. 

Want zonder uitdaging is er geen verhaal. 

En als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen. 

1001 is een initiatief van DuynsteePolak. Wij zijn gespecialiseerd in corporate storytelling projecten en in journalistieke projecten. Bij corporate storytelling projecten kun je denken aan jubileumboeken, organisatieverhalen, projectverhalen en brochures. Bij journalistieke projecten aan magazines, reportages, interviews, opiniestukken en artikelen. Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij het hebben van ons inlevingsvermogen; in opdracht en opdrachtgever, in doel en doelgroep. Ons motto:

Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

voorbeeldprojecten

Verhalen die wij maken, dragen bij aan bedrijfstrots, exposure, branding en reputatie. En in het geval van projectverhalen, ook aan positionering en kennisdeling. Complexe zaken maken we voor een breder publiek inzichtelijk en invoelbaar, maar dan wel met respect voor materie en deskundigen. Onderwerpen brengen wij zo onder woorden dat onze opdrachtgever kan rekenen op begrip. Wij weten vrij precies hoe je redactionele processen van A tot Z inkleedt en kunnen bogen op ervaring die teruggaat tot 1990.

Weten wat creatieven nodig hebben om tot de beste prestaties te komen.

onze ervaring


Ghostwriting, ghostwriter

Masterclass opiniestukken 

schrijven en Training schrijven.

 

 

Storytelling en verandering

Workshop Storytelling; alles

wat je weten moet en meer.

Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management

Position paper maken; hoe

maak je je punt?

Interview, interviewer, interviewen

Personal branding; een professionele pitch.


Strategische communicatie
Creatie en communicatie
Concept en communicatie

Draai het om, zet het op zijn kop of spiegel het. Je krijgt steeds hetzelfde. 1001 blijft zijn boodschap vertellen, hoe je het ook wendt of keert. Wat is die boodschap? Dat organisaties effectiever worden door op een verhalende manier naar hun communicatie te kijken. Waarom? Omdat visie, missie en strategie zo begrijpelijk worden gemaakt voor de héle organisatie waardoor imago, branding en positionering sterker uitkristalliseren. En ja, dan ga je ook automatisch congruent communiceren. Hoe mooi kan het zijn? Daar helpen wij bij.