Wat je niet kunt vertellen 

kun je ook nooit bereiken

Marketing en communicatie van organisaties en hun producten is een redelijk subtiele vorm van kunst. Maar je kunt een product tenminste nog laten zien. Marketing en communicatie van kennis, expertise, professionaliteit en vakmanschap is een kwestie van autoriteit en reputatie. Hoe laat je die zien?

Thought leadership, content marketing en inbound marketing

Je wilt graag laten zien wát je in huis hebt. Maar je kunt ook heel goed aan een thought leadership strategie werken door te laten zien wie je in huis hebt.

Professionele profielen helpen daarbij. 

communicatie en marketing van kennis, expertise, professionaliteit en vakmanschap

Zakelijke en publieke dienstverleners hebben ook producten waarmee ze communiceren: diensten, modellen, vakboeken, outlooks, whitepapers, e-books, seminars, artikelen, blogs, video's, publicaties, rapporten, key note speeches, adviezen, presentaties, case studies, testimonials, pitches, offertes. Daarmee laat je je vakkennis zien, je ervaring en service level. Laat je zien dat je vraaggericht maatwerk levert, toon je je autoriteit en bevestig je je reputatie in je kennisdomein. 

En hoe dragen wij daaraan bij?

Copywriting, Mediaproducties en Storytelling. 

Verwoorden. Bij communicatie gaat het niet om wat de een zegt, maar om wat de ander hoort. Wij ondersteunen opdrachtgevers met informatieve, wervende, journalistieke en strategische schrijfopdrachten. Online, in print en als ghostwriter voor speeches en presentaties. De essentie is identificatie. Of empathie. Want dát is waar succesvolle communicatie begint: denken vanuit de ander. Daar moet iets gebeuren. En dus zul je mensen moeten raken, interesseren, bezielen en boeien.  

Schrijftraining voor advocaten, consultants, coaches, accountants, wetenschappers en beleidsmedewerkers
Compacte schrijftraining voor advocaten, wetenschappers, consultants, accountants, beleidsmedewerkers en andere professionals

Verbeelden. Wij brengen vorm en inhoud in een vloeiend proces bij elkaar. We werken gestructureerd volgens planning en afspraak en weten wat fotografen, vormgevers, illustratoren, webdesigners en drukkers aan briefing nodig hebben. DuynsteePolak heeft ruime ervaring met het samenstellen van corporate magazines, jubileumboeken, vakboeken, congresbundels en jaarverslagen. Zowel in print als online. We maken websites, bedrijfsvideo's en ondersteunen opdrachtgevers bij hun content marketing. DuynsteePolak is officieel Jimdo-expert

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot biedt het jubileumboek voor het 100-jarige Vredespaleis aan,

aan koning Willem Alexander in het bijzijn van premier Rutte en de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-Moon. 

Organisaties die zichzelf begrijpen 

zijn doelgerichter en productiever

Vertellen. Storytelling is niks anders dan een hele krachtige vorm van communicatie die wij graag inzetten als daar ruimte voor is. Daarmee helpen wij o.a. om organisaties zo dicht mogelijk bij hun evolutionaire doel te brengen. Hoe? Door identiteitsvragen te stellen voor de corporate story. En met corporate storytelling laten we de organisatie beelden en ideeën delen rondom thema's als strategie, cultuur, verandering en waarden om op die manier de toekomst voor de hele organisatie begrijpelijk te maken. En organisaties die zichzelf begrijpen, zijn doelgerichter en productiever.  

Workshop storytelling en storytelling bij verandering

Voorbeeld van een toepassing van storytelling bij verandering.

Projectevaluaties, evalueren van een project

Interviews met politici, ceo's, bestuurders, kunstenaars, sporters en wetenschappers

jubileumboek maken

professioneel profiel maken

vakboek of managementboek maken

CORPORATE MAGAZINE maken

bedrijfsvideo's maken

Korte video's zijn een prima manier om een product of dienst te promoten. Hier wil A+O de beschikbare regelingen onder de aandacht brengen. Dat hebben we gedaan door de mensen die de regelingen inkopen (HR managers) en de medewerkers die de opleidingen volgen, in beeld te brengen en hen te laten vertellen over hun ervaringen. 

website maken

INTERVIEWS MET POLITICI, CEO'S, bestuurders, KUNSTENAARS, SPORTERS EN WETENSCHAPPERS

thematisch magazine maken

INTERVIEWS MET POLITICI, CEO'S, bestuurders, KUNSTENAARS, SPORTERS EN WETENSCHAPPERS

corporate brochure maken?

INTERVIEWS MET POLITICI, CEO'S, bestuurders, KUNSTENAARS, SPORTERS EN WETENSCHAPPERS

jaarverslag maken

INTERVIEWS MET POLITICI, CEO'S, bestuurders, KUNSTENAARS, SPORTERS EN WETENSCHAPPERS

nieuwsbrief maken

INTERVIEWS MET POLITICI, CEO'S, bestuurders, KUNSTENAARS, SPORTERS EN WETENSCHAPPERS

projectevaluatie of handleiding maken