Bedrijfsjournalistiek

Corporate magazine

Jubileumboek
Storytelling

Corporate story

Workshop storytelling
Organisaties zijn voortdurend in gesprek. Met zichzelf, met hun medewerkers en met de buitenwereld. Ze vertellen verhalen over hun producten, hun organisatie en over de grote reis die ze aan het maken zijn. Noem het marketing, communicatie, PR, public affairs of reclame. Die verhalen zijn bepalend voor beeld en zelfbeeld van elke organisatie. Welk verhaal ben je dan eigenlijk aan het vertellen met al die verhalen? Hoe hangen die verhalen samen qua branding en corporate identity? En hoe effectief is dat dan in termen van interne en externe communicatie?

Wij bieden opdrachtgevers praktisch uitvoerende kwaliteitsjournalistiek, projectmanagement en meer strategisch storytelling. We schakelen gemakkelijk tussen het strategische en het uitvoerende niveau. 

Onze kracht is onze creativiteit en ervaring in de concrete uitvoering van projecten. Altijd in co-creatie met onze opdrachtgevers. Goed luisteren en frequent schakelen levert de hoogst denkbare professionele kwaliteit op tegen de scherpst mogelijke tarieven. En dat op een prettige, flexibele manier waarbij alleen het resultaat telt.   Rode draad in onze dienstverlening is het verhaal. Waarom? Omdat organisaties met de wetenschap van storytelling veel effectiever communiceren en zo hun doelstellingen met (meer) effect tegen lagere kosten realiseren. En door de kennis die we overdragen is dat een duurzaam voordeel.


Bedrijfsjournalistiek

Uitvoerend bieden wij opdrachtgevers:

Ghostwriting van lezingen, presentaties, 

speeches, voorwoord, white papers, e-book e.d;

Wervende teksten: productbrochures, slogans

testimonialsproduct story e.d; 

Strategische content: communicatieplan, rapport, position paper, mission statement, persbericht 

e.d; 

Hoofdredactie en eindredactie van corporate magazinejaarverslagjubileumboek e.d;

Projectmanagement van grote en/of complexe producties;

'Schrijven met impact'; training voor hoger opgeleiden.

Storytelling

Strategisch bieden wij opdrachtgevers: 

Corporate story, bedrijfsprofiel, bedrijfsreportage 

productverhaal, merkverhaal;

Corporate storytelling gericht op missie, visie, strategie, cultuur, identiteit, reputatie en verandering; 

Evalueren van projecten op een verhalende manier.

 Welkom bij DuynsteePolak!Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken.