Hoe neem je mensen mee in je verhaal? Welk kwartje moet er vallen? Hoe vertel je wie je bent? Wat je doet? Waar je mee bezig bent? Wat de bedoeling is?

DuynsteePolak is gespecialiseerd in de communicatie en marketing voor professionele organisaties en professionals. Dan gaat het om kennis, expertise en reputatie. Dat doen we voor overheden, MKB-bedrijven, kennisinstellingen en zelfstandige professionals.

communicatie en marketing van kennis, expertise en reputatie

Wij brengen focus aan en samenhang. Maken concreet wat abstract is en makkelijk wat moeilijk is; zonder de nuance uit het oog te verliezen. Online en offline. Van concept tot realisatie. Inclusief communicatieadvies en publiciteit. Het verhaal van experts die van één onderwerp veel afweten, maken we voor de klant interessant. Of voor een breder publiek. Ons motto: Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

interne communicatie en corporate storytelling

Ook intern brengen wij focus en samenhang aan. We bereiden de bestuurlijke  besluitvorming voor door informatie van binnen of van buiten op te halen en te structureren. We betrekken medewerkers bij het verhaal van bestuurders over strategie en verandering. Met corporate storytelling versterken wij de identiteit en cultuur in relatie tot strategie en beleid. Waarom? Omdat organisaties die zichzelf beter begrijpen, groeien sneller.