Hoe neem je mensen mee in je verhaal? Welk kwartje moet er vallen? Hoe vertel je wie je bent? Wat je doet? Waar je mee bezig bent? Wat de bedoeling is?

Communicatie en marketing van kennisonderwerpen, expertise en reputatie vragen vaak om een vertaalslag. Dat is de specialisatie van DuynsteePolak. Dat doen we voor overheden, MKB-bedrijven, professionele organisaties, kennisinstellingen en zelfstandige professionals. 

communicatie en marketing van kennis, expertise en reputatie

Wij brengen focus aan en samenhang. Maken concreet wat abstract is en makkelijk wat moeilijk is; zonder de nuance uit het oog te verliezen. Online en offline. Van concept tot realisatie. Gesproken en geschreven. Inclusief communicatieadvies en publiciteit. Wat wij op bijna dagelijkse basis doen, is om de klant of een breder publiek te betrekken bij het verhaal van experts die van één onderwerp veel afweten. We vertellen hetzelfde, maar soms met andere woorden. Of beelden. Ons motto: Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

interne communicatie en corporate storytelling

Ook bij interne communicatie is focus en samenhang een thema. Net als een outside-in kijk. We bereiden bestuurlijke  besluitvorming voor door informatie van binnen of van buiten op te halen en te structureren tot een verhaal waarmee je voor de dag kunt komen. Met corporate storytelling betrekken we medewerkers bij het organisatieverhaal en versterken we de identiteit en cultuur in relatie tot strategie en verandering. Waarom? Omdat organisaties die zichzelf beter begrijpen, sneller groeien.