Welk verhaal je ook wilt vertellen, 

je zit altijd in een groter verhaal. 

En in dát verhaal zit de uitdaging 

en dus de ontwikkeling. 

Want zonder ontwikkeling 

is er geen verhaal. 

En als er geen verhaal is, 

valt er ook niks te vertellen. 

1001 is een initiatief van DuynsteePolak. Als schrijvers, regisseurs en uitgevers zijn wij gespecialiseerd in jubileumboeken, bedrijfsgeschiedenissen en organisatieverhalen, in magazines, reportages, artikelen, interviews en free publicity, in ghostwriting en advies bij opiniestukken, position papers en speeches en in verhalen in de vorm van persoonlijke profielen met een sterke presentatie richting werkgevers en opdrachtgevers. Wij zorgen op tijd voor een verhaal waar je mee voor dag kunt komen. Ons motto: 

Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

voorbeeldprojecten

Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij het hebben van ons inlevingsvermogen; in opdracht en opdrachtgever, in doel en doelgroep. Als het gaat om de hoofddoelstelling houden we als uitgevers het oog op de bal. Van concept tot en met realisatie en publiciteit. Ondertussen weten we precies hoe je creatieve processen zo inkleedt dat elke schakel maximaal bijdraagt aan het eindresultaat. Wij kunnen bogen op ervaring die teruggaat tot 1990 en delen onze kennis graag.

Wij weten wat creatieven nodig hebben om tot de beste prestaties te komen.

onze ervaring


Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management

Position paper maken; hoe maak je je punt?

Interview, interviewer, interviewen

Personal branding; een professionele pitch.


Strategische communicatie
Creatie en communicatie
Concept en communicatie

Volgens ons worden mensen en organisaties effectiever door op een verhalende manier naar zichzelf en hun communicatie te kijken. Waarom? Omdat je op die manier jezelf en ook je organisatie begrijpelijk en bereikbaar maakt voor een breder publiek. En het voordeel dáárvan is weer dat imago, branding en positionering sterker uitkristalliseren en verandering meer rugwind krijgt. Zo ga je ook automatisch congruent communiceren. Daar helpen wij bij.