Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. Welkom bij 1001; het bureau met een brede scope en een scherpe focus: jouw verhaal.

communicatie en marketing

Met je PR, marketing en communicatie geef je een voorstelling van zaken; om je verkoop te bevorderen, je bedrijf te positioneren, je naamsbekendheid te vergroten, je punt te maken of je reputatie te bevestigen. Het antwoord op je toekomst zit dan in het verhaal dat je vertelt. Daarom kijken wij ook naar het verhaal achter de voorstelling. Daar zit de uitdaging. Anders is er ook geen verhaal. En als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen.  

Onze ervaring


Corporate story maken

Corporate story; een verhaal

dat verlicht en verwarmt.

Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management

Position paper maken; Hoe

maak je je punt?

Leiderschapsspeech en storytelling

Presenteren; hoe neem je
mensen mee in je verhaal?

Jubileumboek maken; een

verhaal voor de toekomst.

Interview, interviewer, interviewen

Personal branding; je eigen

verhaal vertellen.

Storytelling en verandering

Workshop Storytelling; alles

wat je weten moet.

Magazine maken; welk

verhaal vertel je eigenlijk? 

Product story en storytelling

Product story; elk product

verdient een goed verhaal. 

Ghostwriting, ghostwriter

Schrijftraining voor professionals

en de basis van storytelling. 

 


1001 = duynsteepolak

1001 is een initiatief van DuynsteePolak. Wij maximeren het rendement van je investeringen in PR, marketing en communicatie. Onze professionele ervaring gaat terug tot 1990. Opdrachtgevers zijn professionele organisaties, beleidsorganisaties, kennisinstituten, kennisintensieve bedrijven, brancheorganisaties en zelfstandige professionals. Wij werken met een kring van onafhankelijke zelfstandigen en bieden drie diensten aan:

Strategische communicatie
Creatie en communicatie
Concept en communicatie

Het verhaal is de voorstelling van zaken.  

Het is de eenheid waarin beeldvorming werkt.

Maar het is ook de spiegel die laat zien in welke film je zit.  

onze boodschap

Draai het om, zet het op zijn kop of spiegel het. Je krijgt steeds hetzelfde. 1001 is een palindroom, een getal (of woord) dat van rechts naar links hetzelfde leest als van links naar rechts. 1001 blijft zijn boodschap vertellen, hoe je het ook wendt of keert. Wat is die boodschap? Dat organisaties effectiever worden door op een verhalende manier naar hun communicatie en naar zichzelf te kijken. Daar helpen wij bij.    

recente projecten

verandering

De naam 1001 komt natuurlijk van 'verhalen van duizend-en-een nacht', de raamvertelling waarin Sjeherazade haar lot op slinkse wijze weet te ontlopen door de sultan steeds een nieuw verhaal te vertellen dat nog niet af is op het moment dat de satraap haar eigenlijk ter dood had willen brengen. Waar het hier om gaat is dat ze zo niet alleen haar eigen leven en dat van haar lotgenoten weet te redden, maar dat ze er de woeste potentaat -die achteraf niet zo woest blijkt te zijn en met wie ze uiteindelijk trouwt-, mee weet te genezen. Zo verandert ze de cultuur aan het hof en dáár is het hier om te doen.