Welk verhaal je ook wilt vertellen, 

je zit altijd in een groter verhaal. 

En in dát verhaal zit de uitdaging 

en dus de ontwikkeling. 

Want zonder ontwikkeling 

is er geen verhaal. 

En als er geen verhaal is, 

valt er ook niks te vertellen. 

1001 is een initiatief van DuynsteePolak. Als schrijvers, regisseurs en uitgevers zijn wij gespecialiseerd in toegepaste verhalen. Dat wil zeggen in jubileumboeken, bedrijfsgeschiedenissen en organisatieverhalen, in magazines, reportages, artikelen en interviews, in hulp (ghostwriting) en advies bij opiniestukken, position papers en speeches en in verhalen in de vorm van persoonlijke profielen met een sterke presentatie richting werkgevers en opdrachtgevers. Ons motto: Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

voorbeeldprojecten

Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij het hebben van ons inlevingsvermogen; in opdracht en opdrachtgever, in doel en doelgroep. Wij houden het oog op de bal door ons van concept tot en met realisatie te concentreren op de hoofddoelstelling. Daarbij weten we precies hoe je dit type processen zo inkleedt dat elke schakel maximaal bijdraagt aan het eindresultaat. Wij kunnen bogen op ervaring die teruggaat tot 1990 en delen onze kennis graag.

Wij managen creatieve processen en weten wat creatieven nodig hebben om tot de beste prestaties te komen.

onze ervaring met toegepaste verhalen


Ghostwriting, ghostwriter

Masterclass Opiniestukken 

Schrijven en Training Schrijven.

 

 

Storytelling en verandering

Workshop Storytelling; alles

wat je weten moet en meer.

Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management

Position paper maken; hoe

maak je je punt?

Interview, interviewer, interviewen

Personal branding; een professionele pitch.


Strategische communicatie
Creatie en communicatie
Concept en communicatie

Volgens ons worden organisaties effectiever door op een verhalende manier naar hun communicatie te kijken. Waarom? Omdat beleid, visie, missie en strategie zo bereikbaar worden gemaakt voor de héle organisatie. En het voordeel dáárvan is weer dat imago, branding en positionering sterker uitkristalliseren en verandering meer rugwind krijgt. Zo ga je ook automatisch congruent communiceren. Hoe mooi kan het zijn? Daar helpen wij bij. Dus als je een bureau zoekt voor een toegepast verhaal, dan ben je hier aan het juiste adres.