· 

Position paper maken (1); wat is een position paper?

Met een position paper probeert een organisatie medewerkers, leden, relaties, investeerders, donateurs, de achterban, de media of publieksgroepen mee te krijgen in 1) haar zienswijze of 2) een voorstelling van zaken. Dat komt in de praktijk neer op begrijpelijk en overtuigend argumenteren of op aansprekend communiceren. Hoe maak je een position paper?

Position paper bestaat uit 2 woorden in 1 volgorde. Eerst de position en dan de paper. En om de position te bepalen, kijk je goed naar oppositionele of alternatieve standpunten, naar de stand der wetenschap en naar de publieke opinie. Dat is de eerste betekenis van de position paper. Die zijn er in alle soorten en maten. Het rapport, de open brief, een beleidsnota, investeringsplan en een code-of-conduct kun je ook zien als een position paper, evenals het opiniestuk, een essay en de column, al zijn die laatste twee vaak op persoonlijke titel. Maar ook het corporate profiel wordt gezien als een position paper. Misschien kun je de position paper nog het best omschrijven als 'een goed beargumenteerde of aansprekende voorstelling van zaken'. Bedrijven en organisaties maken position papers om hun achterban (medewerkers, leden, donateurs, investeerders, relaties) of externe spelers (politiek, de media of publieksgroepen) mee te krijgen in hun verhaal door hun standpunt of visie op een bepaald punt te onderbouwen en te bepleiten of ze maken een position paper om te laten zien wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze dat doen en om de 'WHY', de 'purpose' of de raison d'être van hun organisatie te verwoorden. 

meer toepassingen position paper


In de laatste betekenis wordt de position paper ingezet om het publiek op een krachtige en heldere manier te informeren over existentiële vragen die elke organisatie zichzelf stelt: wie zijn wij, wie willen we zijn in deze tijd en wat is onze toegevoegde waarde? Door het ontwikkelen van een position paper verzekeren organisaties zich er dan van dat hun verhaal intern en extern op een eenduidige manier wordt gecommuniceerd. Die belangrijke vorm van een position paper, die je eigenlijk eerder een 'positioneringspaper' zou kunnen noemen, bespreken wij uitvoerig in onze blogs over de corporate story.

 

In deze blog gaat het om de vraag hoe je een position paper maakt waarin een standpunt, visie, zienswijze of opinie naar voren wordt gebracht waarmee je mensen wil informeren, op een begrijpelijke en overtuigende manier kunt te overtuigen of de publieke opinie voor je probeert te winnen. Daaronder valt dus -samengevat- elke lobby. 

 

Position paper voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in voorbereiding op het SVB-Congres.

Position paper maken
Hoe maak je van een bord spaghetti een bord asperges? Dit is waar we vaak voor gevraagd worden.

position paper en public affairs

Position paper maken
Position paper voor Schadegarant (2020) over het maatschappelijk risico van schadeherstel in relatie tot ontwikkelingen in de automotive industrie.

Gaat het bij een position paper om het onderbouwen van een standpunt, dan hebben we het over een 'issue'. Een issue is een controversieel onderwerp dat de gemoederen bezig houdt en dat de organisatie raakt. Kijk hier voor meer over issue management. Dat is meteen ook het verschil met de whitepaper, waarin iemand of een organisatie een ontwikkeling of visie op een vakgebied etaleert zonder een standpunt in te nemen. 

 

Behalve de eigen achterban of de eigen organisatie kan een position paper politici, adviserende colleges, de media, bestuurlijke gremia, de sector of de branche in het vizier hebben. Daarmee zit de position paper in de hoek van Public Affairs (PA). Public heeft betrekking op het maatschappelijk karakter van voorgenomen beleid dat een organisatie kan raken. Denk aan belastingen, aan de verkrijgbaarheid van accijns-producten als alcohol, tabak en benzine, aan energie, gezondheidszorg, onderwijs of aan ESG-aspecten. Het is een vorm van maatschappelijke argumentatie of public advocacy

 

 In de praktijk valt PA dan ook samen met lobbyen. En onder lobbyen verstaan we een heel scala aan activiteiten die erop zijn gericht om politici en media (dus het publiek) te beïnvloeden om zo voorgenomen of voorgestaan beleid uit te kunnen voeren. 

Masterclass Opiniestuk schrijven

Ben je zelf bezig met een position paper en zoek je een ervaren redacteur of ghostwriter?

Wil je liever eerst 'Sparren met een collega van buiten'

Wil je zelf schrijven, maar zoek je een 'Coach bij Position Paper maken'.

Of wil je liever eerst de focus scherp krijgen? Kijk dan op: Focus helder krijgen in een brainstorm.

position paper en intern beleid


Is een position paper daarmee altijd een standpuntbepaling in reactie op voorgenomen overheidsbeleid? Nope! Je kunt een position paper ook inzetten om binnen de eigen organisatie of binnen de branche waarin je actief bent, een standpunt in te nemen ten aanzien van een bepaald thema. Dat kan een intern beleidsvoornemen zijn, een cultuurverandering, een nieuwe missie, strategie of visie of een standpuntbepaling over een ontwikkeling in de samenleving. Onze belangrijkste tip bij het opstellen van een position paper is dat je je bewust probeert te zijn van de positie die je ten opzichte van de oppositionele of alternatieve opvattingen of zelfs maar opties inneemt. Een position paper hangt dus niet in het luchtledige. 

 

 

 

 

 Position paper Duurzaamheid voor verzekeringsintermediair Schadegarant. In deze paper benadrukken we dat samenwerking tussen verzekeraars en schadeherstelbedrijven essentieel is om meer impact te maken als het gaat om duurzaamheid. 

Bob Duynstee is een ervaren communicatieadviseur die van een bord spaghetti een bord asperges weet te maken. Hij studeerde rechten aan de UvA en schreef van 1990 - 2000 voor diverse landelijke kranten. Bob heeft ruime ervaring als ghostwriter, redacteur en penvoerder met het opstellen van begrijpelijke en overtuigende position papers, beleidsnota's en met het versterken van juridische en wetenschappelijke teksten.

EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

verder lezen?

Print Friendly and PDF

Reactie schrijven

Commentaren: 0