Laatste blog


Blog over Communicatie Beeldvorming Storytelling  Marketing  Personal branding  Publiciteit  Corporate story  Contentmarketing  communicatiestrategie  Tekstschrijven Spreken in het openbaar  Expertstatus  Social media  Free publicity  Corporate communicatie  Magazines  Nieuwsbrieven  Jaarverslagen Jubileumboeken  Artikelen schrijven  Interviewen  Corporate publishing  

Hoe maak je een relatiemagazine of corporate magazine


Weinig middelen zijn zo bepalend voor de identiteit en het imago van een organisatie als een corporate magazine of relatiemagazine. Met een corporate magazine verdiep je stap voor stap de brand- en customer loyalty. 

 

Wij hebben ruime ervaring met magazines. Van 1994 tot 2001 maakten we samen met onze creatieve kring het corporate magazine van Trenité  Van Doorne, destijds het grootste advocatenkantoor van Nederland, van 2000 tot 2013 maakten we het corporate magazine van Boer & Croon en sinds 2012 maken we het relatiemagazine voor ASC/AVSV. Daarnaast maken we magazines voor de gemeente Amsterdam en diverse eenmalige magazines voor verschillende opdrachtgevers. 

Van 2000 tot 2013 maakten wij het corporate magazine voor Boer & Croon

meer lezen 0 commentaren

Hoe communiceer je een verandering in je organisatie? 

Wanneer betrek je medewerkers bij het spel?

Dit is het dilemma van bestuurders: als het denkproces vanuit de top start, dan zijn de oplossingen nog ongedefinieerd, dus het aantal alternatieven is maximaal. Je kunt nog heel veel keuzes maken. En naarmate je verder komt in het proces, komt er een moment waarop je zegt: dit gaan we doen. Dan is het aantal alternatieven 0.

 

Maar de belangstelling voor de oplossing gaat juist andersom. In de fase waarin alles nog kan, is er niemand geïnteresseerd. Maar naarmate het concreter wordt, gaan medewerkers zich afvragen of ze dat eigenlijk wel zo willen. En op het moment dat het aantal alternatieven 0 is, is de belangstelling maximaal en gaan bestuurders nog proberen om iets te repareren met wat medewerkers roepen. Maar dan ben je te laat.

 

Dus de kunst is om te kijken of je ergens rond het kruispunt van die twee lijnen medewerkers kunt mobiliseren om mee te denken.  

 

Dat doen wij door de combinatie van verkennend onderzoek en workshops op een storytelling-manier. Kijk hier. 

 

Bob Duynstee

 

De harde cijfers

 

95% van de medewerkers is onbekend met de bedrijfsstrategie of begrijpt deze niet

Robert S. Kaplan & David P. Norton (2005), The Office of Strategy Management

In: Harvard Business Review

 

90% van alle bedrijven lukt het niet om de gewenste strategische ambities te realiseren

Chris Zook & James Allen (2001)

In: Profit from the Core: Growth Strategy in an area of Turbulence

 

Organisaties realiseren gemiddeld slechts 63% van het verwachte resultaat van hun strategie

Michael Mankins & Richard Steele (2005), Turning Great Strategy into Great Perfomenace

In: Harvard Business Review

 

40 - 50% van de strategie-inmplementatie trajecten mislukken

Martin E. Smith (2002), Succes rates for different  types of organizational change

In: Performance Improvement

 

37% van de potentiële financiële waarde van veel strategieën gaat verloren

Mankins & Steele (2005)

 

 

  

 

Lees ook:

Het geheim van authentiek leiderschap 

Extern winnen is intern beginnen. Over imagoverandering via cultuurverandering

Workshop storytelling?

Print Friendly and PDF

Vraag of opmerking over deze blog? Of heb je interesse in een workshop storytelling?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Wat is het geheim van goede communicatie?

Het verhaal is méér dan de boodschap alleen. Het is dát deel van de communicatie dat voor 100% de transmissie van boodschappen en de beeldvorming rondom organisaties bepaalt. Daarmee bepaalt het verhaal het effect van communicatie. Logisch, want het verhaal is het element dat de 'klik' maakt en de factor die reproduceerbaar en repeteerbaar is. Maar er zijn wel drie randvoorwaarden:

  • De overtuigingskracht van de boodschap;
  • De geloofwaardigheid van de afzender;
  • De identificatie met de doelgroep.

 

Met dat laatste  bedoelen we niet dat de doelgroep het eens moet zijn met de boodschap. Maar het minste wat de adressant  van je communicatie mag verwachten is dat het verhaal qua vorm en inhoud 'contact' maakt met de ontvanger. De kracht van effectieve communicatie zit immers uiteindelijk niet in wat je er zelf in stopt, maar in wat de ander er uit haalt, niet in wat je zelf zegt, maar in wat de ander hoort. 

 

 

Dat betekent dat het verhaal cognitief begrepen moet kunnen worden en affectief aanspreekt. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat er altijd ruimte is voor een affectief appèl. Bij zakelijke en informatieve communicatie of rapporten is die er nauwelijks. Daar ligt de nadruk veel sterker op argumentatie en overzichtelijkheid. Maar als er ergens ook maar een muizengaatje te vinden is, duw je de olifant naar binnen. Want die blaast met zijn lange snuit verhaaltjes helemaal niet uit, maar vertelt juist dat je je doelgroep drommels goed begrepen hebt!  

 

 

Bob Duynstee


Print Friendly and PDF

Vraag of opmerking over deze blog? Of heb je interesse in een workshop storytelling?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht. 

meer lezen

Hoe maak je een corporate story en wat kun je er mee?

Een corporate story verbindt medewerkers met je organisatie, klanten met je merk en je organisatie met de samenleving. En je hebt 1001 manieren om dat grotere verhaal met interne communicatie, marketing, reclame en PR in te kleuren. En dát is pas branding!

 

 

Elke organisatie denkt over zichzelf na in de vorm van een inspirerend en deelbaar verhaal. Medewerkers identificeren zich nu eenmaal minder met hun arbeidscontract dan met het verhaal van hun organisatie. En klanten hebben een verhaal nodig om het merk van een organisatie te beleven. Anders identificeren ze zich er ook niet mee. 

  

Identiteit 

Bovendien is een sterke reputatie steeds meer afhankelijk van een sterk 'corporate character'. Onderzoekers wijzen daarbij op de rol van de media. De roep om transparantie, sociale media en de invloed van publieke media, opiniemakers en stakeholders maakt dan dat bedrijven en organisaties serieus moeten nadenken over hun identiteit. En dus over hun corporate story. 

Wat vertelt een corporate story? 

Afhankelijk van de bedoeling vertelt een corporate story waarom een organisatie bestaat (en de missie is meer dan een statutaire bepaling), waar de organisatie vandaan komt (origin-story), waar de organisatie in gelooft (kernwaarden), wat ze doet, voor wie ze dat doet, welke business principles ze omarmt, welke waarde ze toevoegt, hoe en waarin ze zich onderscheidt van andere aanbieders (onderscheidend vermogen) en waar ze naar toe op weg is (visie). Maar een corporate story verhaalt ook over het verlangen en de tegenslag van de organisatie waarbij verlies wordt omgesmeed in overwinning. 

Doel van de corporate story

Een corporate story is voor een organisatie van levensbelang. Waarom? Een organisatie is een doel-entiteit: een gemeenschappelijk streven naar een gezamenlijk doel. Dat gemeenschappelijk streven is niet altijd even vanzelfsprekend: lijn en staf, business-units, regionale kantoren, bloedgroepen, hiërarchie, taakverdeling en functiespecialisatie maken dat het gezamenlijke doel niet altijd overal even leidend is: waar zijn we van? Wat doen we hier? En waarom eigenlijk?

 

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 90 procent van de medewerkers de strategie niet kent of niet snapt. En waar draag je dan als individuele medewerker aan bij? Wat is dan zingeving? Het belang van de 'line of sight', vrij vertaald: de zichtlijn, vraagt om een doorvertaling van de strategie naar de operationele activiteiten, zodat alles en iedereen in de organisatie zich om het doel heen kan plooien. Het is als met die twee steenhouwers. Op de vraag wat hij aan het doen is, antwoordt de eerste met een vermoeid gezicht: 'ik hak stenen' en de tweede monter: 'ik bouw een kathedraal'. Een corporate story maakt de onderlinge samenhang en daarmee de lotsverbondenheid duidelijk. De corporate story laat de kathedraal zien die uw organisatie is, om te voorkomen dat medewerkers alleen maar een stapel stenen zien.

Zeven-stappen-methodiek

  1. Een corporate story haalt de organisatie uit zichzelf. In een workshop van één dag oefenen we een aantal medewerkers in het verzamelen van verhalen in, van en over de organisatie.
  2. Terwijl deze verhalen verzameld worden, bespreken we met de leiding missie, visie, strategie en kernwaarden van de organisatie en hoe zij hun organisatie beleven.
  3. Daarnaast bevragen we relaties en klanten wat hun beleving is van de organisatie en analyseren we het beeld van de organisatie in de media. 
  4. Die verhalen vormen de basis voor het uiteindelijke verhaal. 
  5. Dat verhaal zetten we in de steigers in een inspiratiesessie met leidinggevenden, HR-professionals, communicatieprofessionals en een aantal enthousiaste medewerkers. Zo ontstaat er een verhaal dat intern gedragen wordt en op een geloofwaardige, herkenbare en richtinggevende manier naar buiten toe uitgedragen kan worden. 
  6. Vervolgens laten we zien hoe je het verhaal kunt delen en de essentie ervan in al je communicatie-uitingen kunt laten doorklinken. 
  7. De verhalenverzamelaars blijven verzamelen. Hierdoor blijft het verhaal levend en bij de tijd. 

Wat levert een corporate story op?

Een corporate story is een inspiratiebron voor zowel de interne als de externe communicatie. Voor de herkenbaarheid naar buiten toe en voor het wij-gevoel naar binnen toe. Het eigen verhaal geeft zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfrespect en dat is een voorwaarde voor elke organisatie om zich zelfbewust te presenteren en deel te nemen aan het maatschappelijk c.q. economisch verkeer. Door de verhalende vorm ontwikkelt het leiderschap het zelf-organiserend vermogen in organisaties. Medewerkers plooien zich als het ware om het organisatiedoel heen. En dat gaan klanten/burgers merken.

 

Bob Duynstee

Voorbeelden van corporate stories en corporate storytelling

Print Friendly and PDF

Wil je een gratis vrijblijvend advies voor je corporate story?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Een dagje op de hei... Waarom een corporate story?

Waarom een corporate story?

Waarom een corporate story?
Bron foto: NRC Handelsblad

Een dagje op de hei…

 

‘Mensen zijn de motor van dit bedrijf’, trapte de HR-manager het beraad af.

 

 

‘Mensen?', siste de productmanager met een flauw lachje om de mond. ‘Het gaat toch zeker om onze producten?’

 

 

‘Oh ja?’, merkte de salesmanager vilein op, ‘en wie verkoopt al die producten van jou?’

 

 

‘Dat is helemaal niet de vraag’, riep nu de accountmanager met overslaande stem, ‘de vraag is: aan wie verkoop je die producten.’

 

 

‘Nonsens’, zei de communicatiemanager, ‘het gaat helemaal niet om de klanten, maar om de beeldvorming bij klanten.’

 

 

‘Zoals ik al zei’, herhaalde de HR-manager, ‘wij mensen zijn de motor van dit bedrijf.’

 

Met de hem kenmerkende dictie, mengde zich nu de bedrijfsjurist in de discussie: ‘Het zijn niet de mensen, maar de contracten met die mensen, met onze financiers en met onze toeleveranciers. Als organisatie zijn we uiteindelijk niets meer of minder dan een bundel afspraken.’

 

 

Moedeloos bezag de CEO de Poolse landdag die nu ontstond en verzuchtte nauwelijks hoorbaar: ‘Zonder een gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel kom je hier dus nooit uit.’

 

Bob Duynstee

Reageer

Of mail

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Lees meer blogs

www.duynsteepolak.nl Blog Feed

Kerst- en nieuwjaarstoespraak
>> meer lezen

Hoe maak je user stories?
>> meer lezen

Hoe maak je een relatiemagazine of corporate magazine
>> meer lezen

Hoe maak je een position-paper? (2)
>> meer lezen

Hoe beïnvloeden organisaties decision makers? (deel 1)
>> meer lezen


Corporate branding by personal branding

Oftewel: laat al je sterren stralen

Met de opkomst van social media heeft iedereen opeens de mogelijkheid om aan zelfpromotie te doen. ZZP'ers kunnen niet zonder Linkedin. Maar zou je als advocatenkantoor, architectenbureau, consultancy bureau of coachingscompany niet ook kunnen inzetten op corporate branding via personal branding? Uiteindelijk hangt de kwaliteit van het bureau recht evenredig af van de kwaliteiten van zijn professionals. Bovendien: je professionals zijn je relatiemanagers. Daar moet je beginnen. Laten we het consultancybureau eens als voorbeeld nemen

 

Wat zou beter werken, branding via 1 kantoor of branding via 50 high caliber professionals? Linkedin is zo ongeveer uitgevonden voor corporate branding by personal branding. Je hebt stationair 50.000 raakpunten bij 1000 contacten per consultant. Uiteraard allemaal onder de vlag van je bureau want je zorgt er wel voor dat het logo en de NAW-gegevens op een prominente plek op elk profiel zichtbaar zijn. 

 

Thought leadership

Maar ook vanuit het perspectief van de organisatie zelf is er veel te zeggen om al je sterren te laten stralen. Via personal branding zit een bureau dichter op de markt en kan daardoor meer trendsettend zijn en makkelijker streven naar de positie van thought leadership. Zo'n strategie dwingt consultants om in de frontlinie van hun vakgebied aan hun profilering te werken. Ze kunnen zich niet (langer) verschuilen achter de brede rug van het corporate imago. 

 

Vakmanschap

Door je professionals naar voren te schuiven, zet je dan ook het vakmanschap in je organisatie centraal. Je propageert en stimuleert dat je professionals zichzelf in de markt op de kaart zetten. Je stimuleert ze om te publiceren en hun nek uit te steken. Professional moeten het immers leuk vinden om na te denken over hun vak en de ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet te volgen. De praktijk is echter teleurstellend anders. In de kenniseconomie zeggen consultancies en projectorganisaties personal branding wel een krachtig en effectief onderdeel van hun sales en marketingstrategie te vinden, maar ze trekken er niet de consequenties uit. Waarschijnlijk omdat ze het idee hebben daarmee de controle over de corporate branding kwijt te raken. Tja… dan is de organisatie er voor jou, in plaats van dat jij er bent voor de organisatie.

 

Ondernemers

Maar de tijden zijn veranderd. Vóór de crisis lieten opdrachtgevers zich nog vaak leiden door de merknaam van het bureau. Eén crisis verder zijn ze wel wijzer. Opdrachtgevers willen met naam en toenaam weten wie voor de uitvoering tekent. Dus vanuit dat perspectief zit er zelfs niet zo heel veel anders op dan corporate branding via personal branding.  

  

Arbeidsmarkt

Corporate branding via personal branding suggereert bovendien een organisatie die begrippen als vrijheid, autonomie, uitdaging, ondernemerschap en zingeving niet alleen hoog in het vaandel heeft staan, maar ook actief invult en uitdraagt. Dat werkt positief door op de arbeidsmarkt en geeft een eigentijds en dynamisch imago. 

 

 Bob Duynstee

 

Vraag of opmerking over deze blog?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht. 

Lees meer blogs